Keevitusseadmed on farmeri töökojas olulisel kohal

jaga E-post prindi artikkel saada vihje loe ja lisa kommentaare

Gaaskeevitus on sulakeevitusviis, kus vajaminev kuumus metalli sulatamiseks saadakse põlevgaasi ja hapniku segust süüdatud leegist. Põlevgaasiks võib olla atsetüleen, propaan või butaan.

FOTO: Tallinna Tehnikakõrgkool

Põllumajandusettevõttes on oluline koht töökojal, sest pole ju kogu kasutatav tehnika niivõrd uus, et garantiihoolduse ja -remondi alla käiks ning tihtipeale tuleb omal jõul masinaid remontida.

Igas töökojas, olgu see paikne või liikuv, on omakorda olulisel kohal keevitusvarustus, sest kui mängus on raud ja sellest tehtud masinad, tuleb seda rauda aeg-ajalt lappida, jätkata või muul moel parandada.

Suuremates agrofirmades on kasutusel oma liikuv töökoda, sest alati pole mõistlik hooldusfirmast teenustööd osta, pealegi kogu aeg väljasõiduvalmis olev oma liikuv töökoda jõuab põllule ilmselt kiiremini kui teenusepakkuja. Mõistagi peab liikuv töökoda olema komplekteeritud kõige vajalikuga, mida välitingimustes võib tarvis minna. Käsitööriistade kõrval peaks mobiilses töökojas olema generaator 220/380voldise elektrivoolu tootmiseks, kompressor, keevituse ja gaasilõikuse agregaat.

Keevitusseadmed tasub soetada varuga, et töötamine, näiteks pikkade õmbluste tegemine ei toimuks pidevalt agregaadi võimsuse maksimaalse piiri lähedal, sest nõrgavõitu seade sunnib seda tegema mitmes jaos, mis keevisõmbluse kvaliteedi seisukohalt pole hea – hiljem võib selline mitmes jaos tehtud õmblus lahti rebeneda. Rusikareeglina on hea ja piisavalt võimas agregaat selline, mis võimaldab teha võimsusega 200 A pidevat keevist kolme minuti jooksul. Igatahes tasub arvestada, et põllumajandusettevõttele ei piisa tavalise 220 V valgustusvooluga töötavast lihtsast nn garaažikeevitusest – keevitamise voolutarve on suur, mistõttu töökoja peakaitse peab olema vähemalt 16 A.

Nüüdisaja keevitusseadmed on küll kõik suhteliselt mobiilsed, aga neid agrofirma töökotta soetades tuleb siiski arvestada, kas seadmed jäävad paiksesse töökotta või tuleb neid põllule vedada. Kuna põllumajanduses tuleb keevitusagregaadiga tihtilugu põllul rikkiläinud tehnika juures käia, peab varustusse kuuluma generaator. Selleks on spetsiaalsed, soovitatavalt pingeregulaatoriga varustatud generaatorid, mis keevitamiseks vajaliku 230/400 V energia annavad.

Üsna universaalne keevitamise viis on traatkeevitus (MIG/MAG), mis võimaldab kaitsegaase ja erinevaid traate kasutades keevitada musta metalli, roostevaba terast, alumiiniumi, vaske, pronksi jt metalle. MIG/MAG keevitusagregaadi komplekti kuulub põleti, massijuhe ja gaasiballooni survemõõdik või ventiil, töö alustamiseks tuleb juurde osta gaas ja traat.

Elektroodkeevituse (MMA-keevitus) tehnoloogia põhineb tänapäeval juba täielikult inverterseadmetel. Invertertehnoloogia tähendab voolu muundamist mikroskeemide ja sagedusmuundurite abil. Seadmed on vanadest trafodest märksa kergemad, voolutarve väiksem ja kasutusalad universaalsemad, sest inverterkeevitusseadmed annavad välja alalisvoolu, mis võimaldab kasutada kõiki elektrooditüüpe. See keevitustehnoloogia on eriti sobiv kasutamiseks välitingimustes ja iseäranis, kui tarvis on keevitada paksemaid materjale.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et põllumehel võiks oma tehnika parandamiseks olla üks elektrood-käsikeevitusseade – miinimum 150 A, ideaalis 250 A – ja üks poolautomaatne keevitusagregaat, hea, kui see on nn all-in-one inverter-impulss-seade.

Keevituslahendusi on kolme tüüpi

MMA-keevitus

* keevis valmib süsihappegaasi keskkonnas

* keevitades kasutatakse metallelektroodi

* elektrood peab olema keevitatava materjaliga sarnase koostisega

* võimaldab kiiret tööd

* tööga kaasnevad pritsmed

* tänapäevased seadmed põhinevad enamasti invertertehnoloogial, mis väljastab alalisvoolu (DC)

* eelmise põlvkonna seadmetes toimus voolumuundamine trafo abil, selline seade väljastas vahelduvvoolu (AC)

* toodetakse ka n-ö vahepealseid masinaid, kus olemas väljund AC/DC 

MIG/MAG-keevitus

* traatkeevitus, kus kasutatakse kaitsegaasi

* eristatakse kahte keevitusviisi: traatkeevitus inertgaasi keskkonnas ehk MIG (metal-arc inert gas) ja traatkeevitus aktiivgaasi keskkonnas ehk MAG (metal-arc activ gas)

* universaalne keevitusviis, võimaldab erinevaid kaitsegaase kasutades keevitada eri tüüpi materjale

* keevitusprotsessi iseloomustavad suur tootlikkus ja hea kvaliteet, kuna puuduvad elektroodi vahetamisest tingitud katkestused ega teki räbu

* põhiparameetrid on keevitustraadi etteandekiirus, keevitustraadi läbimõõt, keevitusvoolu tugevus amprites, kaare pinge voltides, keevituskiirus, kaitsegaasi kogus liitrites minutis ja keevituspõleti asend

* raskendatud on kasutamine välitingimustes, sest väiksemgi tuuleõhk puhub kaitsegaasi kaarleegi ümbert ära

TIG-keevitus

* hapnikuvaba keevitamine, keevis valmib väärisgaasi (tavaliselt argoon) keskkonnas

* keevitades kasutatakse sulamatut volframelektroodi

* keevitada saab väikese voolutugevusega

* võimalik kasutada täidistraati

* tööprotsess on pritsmevaba

Allikas: Tallinna Tehnikakõrgkool

Tagasi üles