Kalandusettevõtetele pakutakse tuge uute turgude leidmisel

FOTO: Urmas Luik / Pärnu Postimees / Scanpix

Maaeluministeerium saatis kooskõlastamiseks kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetuse eelnõu. Toetus aitab parandada toodete pääsu turgudele, tõstes kvaliteeti ja suurendades lisandväärtust, teatas ministeerium.

Plaanis on toetada jätkusuutlike kalapüügitoodete sertifitseerimist. «Sellised tooteid on jaekaubanduses oluliselt lihtsam turustada, kuid praegu on jätkusuutlikkuse sertifikaate Eestis taotlenud vaid üksikud kalapüügi- ja vesiviljelustoodete tootmise või töötlemisega tegelevad ettevõtted,» ütles kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler Siim Tiidemann. «Sertifitseeritud tooted on tõestatud kvaliteediga ning sellest tulenev lisandväärtus aitab kaasa uute turgude leidmisele ning konkurentsivõime kasvatamisele.»

Uuringud kolmandates riikides

Lisaks on plaanis toetada ka kalapüügi- või vesiviljelustoodete turu-uuringute tegemist nii Euroopa Liidus kui ka kolmandates riikides, mis võimaldab paremini tundma õppida meie toodete sihtturge ning sealseid tarbijaeelistusi.

Toetuse omafinantseeringu minimaalne määr on sertifitseerimise puhul 50 protsenti abikõlblike kulude maksumusest, kui taotlejaks on mikro-, väike- või keskmise suurusega ettevõtja, kelle põhitegevusalaks on kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootmine, töötlemine või turustamine.

Väiksem omafinantseeringu määr ehk 40 protsenti abikõlblike kulude maksumusest on mittetulundusühingutel, kelle põhikirjaline eesmärk on seotud kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega. Turu-uuringute tegemise korral on omafinantseeringu minimaalne määr samuti 40 protsenti abikõlblike kulude maksumusest, kui taotlejaks on mittetulundusühing.

Populaarne

Tagasi üles