Maanteeamet plaanib rajada üle Eesti uusi teeäärseid müratõkkeid
Vaata, kas sinu kodu jääb müratsooni

Müratõkkeseina paigaldamine. Pilt on illustratiivne

FOTO: Ants Liigus / Pärnu Postimees / Scanpix

Maanteeamet kavatseb aastatel 2019-2024 vähendada teeäärset müra maanteelõikudes, mida kasutab aastas üle 3 miljoni sõiduki, teatas amet uue tegevuskava avalikustamisel.

Valminud tegevuskava aluseks on 2017. aasta maanteede strateegiline mürakaart, mille alusel soovitakse vähendada ja ohjata riigiteede äärset mürataset ning parandada välisõhu kvaliteeti.

Müra vähendamise tegevuskava on koostatud maanteelõikudele, mida kasutab üle kolme miljoni sõiduki aastas ehk üle 8200 sõiduki ööpäevas. Selliseid maanteelõike on riigiteede võrgus 161 kilomeetrit, 12 erineval maanteel.

Prioriteediks on elanike kaitse

Prioriteetsete parandamist vajavate kohtade määramisel võeti kriteeriumiks vastavus siseriiklikele müra normtasemetele. Täpsemalt on kriteeriumiks päeva- ja öömüraindikaatori piirväärtuse ületus eluhoone maanteepoolsel fassaadil. Strateegilise mürakaardi koostamisel teostatud arvutuste kohaselt on sellistes eluhoonetes ligikaudu 100 elanikku ning nende elanike kaitseks töötatakse välja sobivad müra leevendusmeetmed.

Parandamist vajavate olukordade lahendamise järjekord on paika pandud kuluefektiivsuse arvutuse kaudu - see tähendab, et kõigile parandamist vajavatele olukordadele, kus reaalselt võimalik, leiti hinnanguline müratõkkeseina rajamise maksumus, mis jagati kasu saavate inimeste arvuga.

Müratõkkeseinte asukohad tegevuskavas

  • Tallinn-Narva maantee, km 10-40
  • Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee, km 5-37
  • Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee, km 182-193
  • Tallinn-Pärnu-Ikla maantee, km 13-28
  • Tallinn-Pärnu-Ikla maantee, km 120-134
  • Tallinn-Paldiski maantee, km 11-18
  • Tallinna ringtee, km 0-19
  • Tallinna ringtee, km 28-33
  • Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maantee, km 4-5

Vaata lähemalt SIIT

Oodatud on elanike ettepanekud, küsimused ja vastuväited

Avalikustamise perioodil 12. - 29. juuni 2018 saab saata ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid paberkirjaga (Maanteeamet, Teelise 4, 10916, Tallinn) või e-postiga.

Tegevuskava koostasid ELLE OÜ koostöös Maanteeametiga ning selle valmimist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Populaarne

Tagasi üles