Enim teenivad Järvamaa põllumehed

Statistikaameti andmetel oli keskmine brutokuupalk põllumajanduse, metsanduse ja kalapüügi tegevusalal 2017. aastal 1064 eurot.

FOTO: Urmas Luik / Pärnu Postimees

Palgainfo Agentuuri juht ja analüütik Kadri Seeder kirjutab, et põllumajanduse, metsanduse ja kalapüügi tegevusala iseloomustab suhteliselt suur vanemaealiste töötajate osakaal.

Statistikaameti andmetel olid 2017. aastal ligi pooled selle tegevusala töötajatest 50–74 aasta vanused. Aastate võrdlus näitab, et vanemaealiste osatähtsus hõives on tõusnud kõigil tegevusaladel, kuid põllumajanduses ja metsanduses mõnevõrra rohkem.

Statistikaameti andmetel oli keskmine brutokuupalk põllumajanduse, metsanduse ja kalapüügi tegevusalal 2017. aastal 1064 eurot. Eesti keskmisest brutokuupalgast on see mõnevõrra madalam.

Palgastatistika näitab, et taime- ja loomakasvatuse tegevusala keskmine brutokuupalk 2017. aastal oli 1398 eurot, mis on tegevusalade keskmisest veidi madalam.

Metsamajanduses oli aga keskmine brutokuupalk 2017. aastal 2560 eurot, mis on oluliselt tegevusalade keskmisest (1723 eurot) kõrgem. See statistika ei hõlma alla 50 töötajaga ettevõtteid ning kuna väiksemates ettevõtetes on töötasud sageli väiksemad, mõjutab see keskmist brutokuupalka. Kvartalite lõikes kõigub keskmine brutokuupalk metsanduses väga palju ja on kõige kõrgem tavaliselt I kvartalis, mil on metsategemise hooaeg.

Maksu- ja Tolliameti statistika kohaselt oli keskmine brutoväljamakse täistööajaga töötajatele taime- ja loomakasvatuse tegevusalal kõrgem Järvamaal, madalaim Hiiumaal.

Metsanduses tehti 2017. aastal suurimad väljamakseid Valgamaal ja madalaimad Läänemaal. Seega ei ole põllumajanduse ja metsanduse töötasud maakondade lõikes kõige kõrgemad mitte Tallinnas ja Harjumaal, vaid hoopis teistes piirkondades.

Palgainfo Agentuuri töötasude uuringu andmed näitavad, et keskmine brutotöötasu oli oktoobris 2017 põllumajanduse tegevusalal töötavatel juhtidel, tippspetsialistidel, keskastme spetsialistidel ning oskustöölistel mõnevõrra madalam kõigi tegevusalade keskmisest brutokuutöötasust vastavates ametirühmades. Lihttööliste töötasu oli aga keskmisega võrreldes põllumajanduses mõnevõrra kõrgem.

Võrreldes põllumajanduse töötajate keskmist brutotöötasu varasemate uuringute tulemustega, näeme, et oktoobris 2017 oli keskmine brutotöötasu tippspetsialistide, oskustööliste ja lihttööliste ametirühmades kõrgem oktoobri 2015 töötasust, aga madalam oktoobri 2016 töötasust. Juhtide ja keskastme spetsialistide töötasud olid eelmiste perioodidega võrreldes aga suuremad.

Populaarne

Tagasi üles