Riigiamet tahab enne muudatuste tegemist küsida klientide arvamust
Veterinaar- ja Toiduamet moodustas kliendinõukoja

Kokkukutsutud partnerid töötavad kõik selle nimel, et toit meie toidulaual oleks tarbimisväärne ja ohutu.

FOTO: Toomas Huik

Veterinaar- ja Toiduametis (VTA) loodi klientide esindajatest koosnev nõukoda, kes hakkab asutusele andma tagasisidet ja tegema ettepanekuid planeeritavate muudatuste ning osutatavate valdkondlike teenuste kohta.

Nõukojas hakatakse arutama ja kujundama ühiseid seisukohti, näiteks VTA töökorralduse ja teenuste arendamise osas.

VTA peadirektor Indrek Halliste selgitas, et nende eesmärk on muutuda pelgalt kontrollijast teenuse- ja kliendikeskseks järelevalveasutuseks. „Selle eesmärgi elluviimiseks olemegi otsustanud kokku kutsuda klientide esindajatest koosneva nõukoja. Peame oluliseks klientide ja huvipoolte võrdset ja lugupidavat kohtlemist ning võimaluste piires nende arvamustega arvestamist oma igapäevases töös,” rääkis ta.

Nõuandva koja esimeheks valiti Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liige Tiina Saron. Aseesimeesteks valiti Eesti Kaupmeeste Liidu tegevjuht Nele Peil, Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu juhatuse esimees Tanel Bulitko ning Eesti Toiduainetööstuse Liidu juhataja Sirje Potisepp.

Nõuandev koda hakkab koos käima vähemalt kaks korda aastas, järgmine kohumine on plaanis selle aasta sügisel.

„Kuigi meie rollid on erinevad, töötame kõik ühise eesmärgi nimel, et toit meie toidulaual oleks tarbimisväärne ja ohutu. Selleks on oluline üksteisemõistmine ja kommunikatsioon kõigi huvipoolte vahel,” ütles Saron.

Populaarne

Tagasi üles