Koguva küla võitleb teadmata mõjudega muuli ehitamise vastu

Koguva sadam Muhumaal

FOTO: Liis Treimann / Postimees

Koguva küla elanikud on murelikud, et sadama uue muuli ehitus võib lõhkuda külateed ja matta muda alla vana kaluriküla rannajoone, kirjutab Saarte Hääl.

Üle pika aja oli üldiselt koosmeeles toimetavas Muhu volikogus lahkarvamusi, kui eelmisel nädalal võeti kuue poolthäälega vastu Koguva sadama detailplaneeringu algatamise otsus. Neli saadikut oli detailplaneeringu algatamise vastu ja kaks jäi erapooletuks.

Detailplaneeringu algatamise vastu hääletanud Koguva elanik Erkki Noor ütles, et nii teda kui paljusid Koguva küla elanikke häirib asjaolu, et planeeringuga kavandatud kahe 150 meetri pikkust muuli ehitamisega ei pandud arendajale keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimise kohustust.

Kahe 150 meetri pikkuse muuli rajamiseks väljasta keskkonnaamet kolm aasta tagasi vee erikasutusloa ega nõudnud keskkonnamõjude hindamist. Et saada infot kuidas muulide rajamine mõjutab setete liikumist ja ladestumist ja kas keskkonnamõjude hindamine on vajalik või mitte, tellis Muhu vald analüüsi OÜ-lt Lainemudel.

Ka OÜ Lainemudel ei pidanud keskkonnamõju hindamise läbiviimist vajalikuks, kuid Erkki Noore sõnul on OÜ Lainemudel analüüs sisuliselt formaalsus, sest selle koostajad pole ise kohapeal käinud. 35 sentimeetri paksune jääkiht Väikeses väinas ei võimaldagi talvel olukorrast ülevaadet saada ning just sel põhjusel pole valla tellitud analüüs Noore hinnangul ka usaldusväärne. 

Populaarne

Tagasi üles