Baltimaade ja Poola põllumajandusministrid allkirjastasid ühise dokumendi

Baltimaade ja Poola põllumajandusministrid

FOTO: Kaspars Funts

Teisipäeval, 13. märtsil Riias toimunud kolme Balti riigi ja Poola maaelu- ja põllumajandusministrite kohtumisel allkirjastati ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) tulevikku käsitlev ühisdeklaratsioon, teatas Maaeluministeerium.

Eesti seisukohad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika tulevikuteatise kohta kiideti heaks eelmisel nädalal toimunud Vabariigi Valitsuse istungil ning ühisdeklaratsioon sisaldab mitut olulist teemat, mis kattuvad Eesti seisukohtadega. Näiteks peetakse oluliseks jätkata otsetoetuste tasemete ühtlustamist liikmesriikide vahel ning rõhutatakse, et tagada tuleb Euroopa Liidu siseturu tõrgeteta toimimine ja võrdsed konkurentsitingimused kõikidele põllumeestele.

«Kolme Balti riigi ja Poola koostöö võimaldab meil oma huvid Euroopas nähtavamaks teha. Saame oma seisukohti tutvustada nii Euroopa Komisjonile ja Euroopa Parlamendile kui ka teistele liikmesriikidele,» sõnas maaeluminister Tarmo Tamm.

Poliitika lihtsustamise kõrval leitakse deklaratsioonis, et ÜPP peab jätkuvalt panustama keskkonna- ja kliimaeesmärkide saavutamisse. Toidutootmissektori lisandväärtuse suurendamiseks ning konkurentsivõime parandamiseks tuleb senisest enam rõhku panna teaduse, innovatsiooni ja uute tehnoloogiate rolli kasvatamisele.

Populaarne

Tagasi üles