PRIA alustab loomakasvatustoetuste taotluste vastuvõttu olulise muudatusega

FOTO: Arvo Meeks/LEPM/Scanpix

Reedel, 2. märtsil alustab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) loomakasvatuse otsetoetuse taotluste vastuvõttu, teatas PRIA.

Piimalehma kasvatamise otsetoetust on võimalus saada kuni 400 piimalehma pidajal. Loomakasvatuse üleminekutoetusi rahastab Eesti riik ja neid toetusi on viit liiki. Üleminekutoetust ute ja ammlehma kasvatamiseks saavad vastavate loomade pidajad. Ute, piima ja veise üleminekutoetust saavad vaid need, kellele on varasema majandustegevuse alusel määratud toetusõigused või kes on need eelmiselt toetusõiguse omanikult üle võtnud.

Nõuded toetuse saajatele on samasugused nagu eelmisel aastal - loomade vanus, arv, karjas pidamise aeg jne on kehtestatud maaeluministri määrustega. Samuti on toetuste saamise tingimused kirjeldatud PRIA kodulehel.

Sel aastal on aga oluline muudatus taotluste esitamisel: kõigil toetuse soovijatel tuleb taotlus täita ja esitada elektroonilise kliendiportaali e-PRIA vahendusel. E-teenuste kasutajal on enda identifitseerimisel vaja kasutada ID-kaarti koos PIN koodidega või mobiil-ID-d.

«Valdav enamus loomapidajaid on juba varem e-PRIAt kasutanud, 2017. aastal laekus neilt 92 protsenti taotlustest e-PRIAs,» ütles PRIA otsetoetuste osakonna juhataja Tanel Trell.  «Loomakasvatustoetuse taotluse täitmine e-PRIAs on lihtne. Kuid väga oluline on, et taotlemise ajaks oleks kliendil olemas töökorras ID-kaart või mobiil-ID,» rõhutas Tanel Trell.

Abistame kõiki, kes e-PRIA kasutamisel hätta jäävad. Kodulehel on juhis taotluse esitamiseks e-PRIAs. Maakondlikes teenindusbüroodes saab kasutada kliendiarvuteid ning töötajad aitavad e-PRIA kasutajaid; samuti võib nõu küsida infotelefonil 7377 679.

Tähtajad

Taotluste vastuvõtt kestab 2.- 21. märtsini. Pärast seda saab piimalehma kasvatamise otsetoetust taotleda hilinenult veel 16. aprillini, aga siis vähendatakse toetust 1 protsent iga hilinetud tööpäeva kohta.

Kõikide loomakasvatuse üleminekutoetuste ühikumäärad kinnitab PRIA 10. juuniks 2018, otsused 22. juuniks 2018. Piimalehma toetuse ühikumäära kinnitab PRIA 1. detsembriks 2018, otsused 10. detsembriks 2018.

Kuni 100 piimalehma pidaja saab kindlakstehtud loomade eest toetust kehtestatud ühikumäära alusel, 101-400 piimalehma pidaja toetus arvutatakse koefitsiendiga 0,5. Määratud toetuste maksmine algab pärast otsuste kinnitamist. Kõnealuste toetuste maksmiseks on tänavu eelarves kokku 18,4 miljonit eurot.

Tagasi üles