Jää hakkas liikuma: Sindi paisu ehitushange on avaldatud

Sindi pais. Foto on illustratiivne.

FOTO: Ants Liigus

Keskkonnaagentuuri tellimusel avaldas Riigi Tugiteenuste Keskus 18. veebruaril riigihanke «Sindi paisu avamise ja tehiskärestiku rajamise ehitustööd», teatas Keskkonnaamet.

Tegemist on rahvusvahelise riigihankega, mis võimaldab kõikidel hüdrotehnikarajatiste ehitamise kogemusega ehitusettevõtetel järgneva 45 päeva jooksul panna kokku oma pakkumus.

Leitud on kompromiss

Hanke eesmärgiks on leida sobivate oskuste ja kogemustega lepingupartner, kes teostaks Sindi paisu lammutustööd, rajaks selle asemele loodulähedase kärestiku ning taastaks sintlastele olulise väliujula. Ehitusprojekt valmis pika töö ja läbirääkimiste tulemusel – leitud on kompromiss, mis arvestab kogu elukeskkonnaga – vee-elustiku, ümberkaudsete elanike ja ettevõtjate huvidega. «Aasta lõpus väljastati Keskkonnaagentuurile kõik vajalikud ehitusload ning nüüd tuleb leida partner, kes tööd ellu viib,» selgitas Keskkonnaagentuuri projektijuht Külli Tammur.

Hanke võitja ülesanne on rajada Sindi paisule kalade üles- ja allavoolu rännet võimaldav tehiskärestik, kuid eelnevalt tuleb paisu betoonosa likvideerida ning veetase paisjärves alandada. Lisaks tuleb eemaldada paisu taga paiknevad setted, ehitada välja kallasrajad ja ligipääsud jõele ning rekonstrueerida Sindi väliujula. «Detailne ülevaade töödest, tehnilisest lahendusest ning tingimustest lepingupartnerile on kirjas hankedokumentides, mis on kõikidele huvilistele kättesaadavad riigihangete registris,» lisas Tammur.

Avatakse juba sel suvel

Ehitustööde kestuseks Pärnu jões on planeeritud kaks madalveeperioodi ning kolmas kulub kudealade rajamisele. Kui hankemenetlus jõuab lepingu sõlmimiseni on võimalus, et Sindi pais avatakse kaladele rändeks juba sel suvel. «Loodan, et hankel osalevad tugevad tegijad, kes panevad kokku tingimustele vastavad pakkumused ning meeskonnad,» selgitas projektijuht.

Pärnu jõe suudmest 14 kilomeetri kaugusel asuv Sindi pais tõkestab (pool)siirdekalade ränded ligi 90 protsendile kude- ja kasvualadest, olles seetõttu hinnatud suurimaks probleemiks Pärnu jõestiku ja lahe kalavarudele. Sindi paisu kaladele läbipääsetavaks tegemine on osa projektist «Pärnu jõestiku elupaikade taastamine», mida kaasrahastatakse Ühtekuuluvusfondist.

Populaarne

Tagasi üles