Keskkonnaamet: Harku raie oli seaduslik, sest toimus kolm päeva enne kassikaku pesitsusaega

Harku vallas tehtud raie, mis väidetavalt kahjustas kakuliste populatsiooni.

FOTO: Kodanikuliikumine Eesti Metsa Abiks

Kassikaku ja värbkaku elupaigas tohib seaduse järgi teha raiet väljaspool lindude pesitsusperioodi (kassikaku pesitsusperiood on 1. veebruarist 31. augustini), seega on jaanuaris kolm päeva enne piirangu jõustumist tehtud raie seaduslik.

Keskkonnaametile esitati metsateatis Harku vallas Vaila külas asuvale Madise kinnistule sooviga teha lageraiet 2,8 hektari (ha) ja harvendusraiet 1,3 ha ulatuses. Kuna plaanitav raieala asus Vaila kassikaku püsielupaiga piiranguvööndis, arvestas Keskkonnaamet metsateatise väljastamisel püsielupaiga kaitsekorda ning raie teostati jaanuaris.

EMA: Keskkonnaamet lubas värbkaku pesitsusala lagedaks raiuda

Värbkaku pesitsusaeg on 1. märtsist 30. juunini ning kassikaku pesitsusperiood on 1. veebruarist 31. augustini.

«Täname tähelepanelikke kodanikke, kes teavad ja tunnevad oma kodukoha loodusväärtusi. Sageli saame infot liikide uute leiupaikade kohta just kohalikelt elanikelt. Mõistame kohalike loodussõprade muret kakkude seisundi pärast. Raie lubamisel seadsimegi ajalise piirangu just sel eesmärgil, et vältida lindude häirimist ja hukkumist tundlikul pesitsusajal,» lausus Marju Erit, Keskkonnaameti liigikaitse büroo juhataja.

Kassikaku püsielupaiga määrus ja liigitegevuskava, mis on tehtud koostöös liigikaitse ekspertidega, lubavad raie teostamist liigi püsielupaigas väljaspool pesitsusaega. Värbkakud on väljaspool pesitsusperioodi suhteliselt liikuvad ega püsi talvel oma pesitsuspaigas. Oluline on kaitsta kakkusid ja teisi linde pesitsusajal, et nende pesad ja pojad ei hukkuks.

«Värbkakule sobivaid metsi Eestis leidub ning tema arvukus on viimase 30 aasta vältel olnud tugevalt tõusev. Praegu pesitseb Eestis kuni 1500 paari värbkakke. Seega läheb imearmsal värbkakul Eestis hästi ning talvitumisaegne raie ei sea ohtu konkreetset isendit ega liigi seisundit,» lausus Marju Erit.

Ka Keskkonnainspektsioon kinnitab, et teostatud raietööd olid seaduslikud, toimudes tingimusel, et raiet ei tehta lindude pesitsusperioodil. «Raie tegija oli pesitsusajaga seotud piirangutest teadlik ning lõpetas tööd jaanuari lõpus. Seega pole Keskkonnainspektsioonil kahtlusi raie kvaliteedist või piirangutest kinnipidamise osas,» selgitas Keskkonnainspektsiooni Harjumaa büroo juhtivinspektor Aivar Kruup.

Tagasi üles