Kes päästab Rail Baltica lähedale jäävad metsised?

Metsisekukk rabamännikus okkaid söömas

FOTO: HENN SOODLA/PRNPM/EMF/Scanpix

Tehnilise Järelevalve Amet kuulutas välja hanke Rail Baltica raudteetrassi lähedusse jäävate metsiste asurkondade olukorra hindamiseks ja säilitamiseks.

«Rail Baltica trassi maakonnaplaneeringute koostamise käigus analüüsiti mitmeid sobilikke trassikoridoride asukohti, mis oleks tehniliselt teostatavad, majanduslikult tasuvad ning mille raudteest tulenevad mõjud ja häiringud oleksid minimaalsed nii inim- kui ka looduskeskkonnale,» vahendas Rail Baltic Estonia keskkonnajuht Roland Müür.

Üksikutel juhtudel ei olnud võimalik vältida alasid, mis asuvad metsise elupaikade lähedal. Seega on oluline lisaks läbiviidud keskkonnamõjude hindamisele täpsemalt analüüsida raudteekoridoriga piirnevate metsise elupaikade ja asurkonna seisundit ning teha midagi liigi olukorra säilitamiseks ja parandamiseks.

Asurkonna seisund pole hea

Metsis on Eestis II kaitsekategooria all olev liik, kelle soodsa seisundi tagamiseks on moodustatud ulatuslik püsielupaikade ja kaitsealade võrgustik. Vaatamata suuremahulistele piirangutele ei saa lugeda asurkonna seisundit siiski heaks. Selle põhjuseid on palju alates elupaikades aastakümneid tagasi tehtud kuivendustöödest, kisklussurvest ning kuni ebapiisavate teadmisteni metsise kaitsel.

«Koostöös Tehnilise Järelevalve Ameti, Rail Baltic Estonia OÜ ja Keskkonnaametiga ettevalmistatud hankega soovime analüüsida Lõuna-Pärnumaal raudteetrassi äärde jääva metsise elupaikade seisundit ning töötada välja lahendused, mis aitaks vältida piirkonna metsiseasurkonna seisundi halvenemist,» ütles Müür.

Trassile jääb asustatud mänguala

Praeguseks eelistatud trassialternatiiv kulgeb Pärnumaal mitmete metsise elupaikade lähedal ning lisaks läbib Lõuna-Pärnumaal Tolkuse looduskaitseala ja Vanemurru soo vahemikus piirkonda, kus 2014. aasta kevadel leiti asustatud metsisemänguala ehk paljunemispaik.

Äsja välja kuulutatud hankega soovitakse tellida nii varasemate uuringute kui ka uute välitööde põhjal analüüs mõjutatud metsiste püsielupaikadest ja mängualadest, metsisekanade märgistamine GPS-saatjatega nende liikumispiirkondade kaardistamiseks ning rakendusplaani koostamine Lõuna-Pärnumaa metsiseasurkonna säilitamiseks.

Pakkumused tuleb avatud hankemenetluses esitada elektroonselt E-riigihangete keskkonnas hiljemalt 28. veebruaril 2018 kell 13.

Populaarne

Tagasi üles