Kokkuvõtvalt aastast põllumajanduses ja pilguheit uude aastasse

FOTO: Elmo Riig

Aasta lõpp on aeg, mil tehakse kokkuvõtteid, meenutatakse aasta jooksul kordasaadetut, tehakse plaane, kuidas edasi minna, ja seatakse uueks aastaks prioriteete.

Järgmine aasta on Eestile väga oluline: täitub 100 aastat iseseisva Eesti riigi sünnist. Riigi, mis on koduks meie kallile Eesti rahvale, meie keelele, meie kultuurile ja meie traditsioonidele.

Läheme oma tähtpäevale vastu rahvana, kes võib olla uhke oma saavutuste üle. Aga nagu eestlastele kombeks, oleme siiski ka veidi kriitilised ja skeptilised, sest oleme veendunud, et alati saab teha veel paremini.

Meie riik on meie kodu. Eestlasele on kodu olnud alati midagi rohkemat kui toad, kus elame. Oleme harjunud hoolitsema nii kodu kui ka koduümbruse eest. Meile on väga tähtsad meie lähedased ja nendega koos veedetud aeg.

Põllumajanduses on viimased aastad olnud väga keerulised – sektorit on puudutanud mullistused toiduturul, halvad ilmastikuolud ja ka näiteks Aafrika seakatku puhang. Hoolimata raskustest on meie põllumehed piisavalt tugevad, et nendest probleemidest üle saada ja toime tulla. Usun, et näeme toidutootmises lähiaastatel positiivset arengut.

Juba sel aastal, Eesti eesistumise ajal, oleme alustanud arutelusid põllumajanduspoliitika tuleviku üle. Esimesed arutelud on näidanud, et ELi põllumajanduspoliitika on muutumas meie toidutootjatele meelepärases suunas. Määrav on aga see, kui hästi me riigina ja toidutootjatena oskame neid võimalusi realiseerida.

Nagu eespool tõdesin, on meile oluline meie kodumaa tervikuna. Maaeluministri roll on märksa laiem kui kitsalt põllumajanduse eest seismine. Eesti toidu programmi kaudu oleme panustanud nii meie toidukultuuri arengusse kui ka toetanud Eestimaa eri piirkondi näiteks LEADERi meetme kaudu. Sel aastal oli erilise tähelepanu all Peipsi piirkonna toidukultuur. Järgmisel aastal läheme avastama Pärnumaa maitseid.

Jah, kodu keskmeks on tihti köök ja meie rahvusköögile omased maitsed, aga kodu on ka meie puhas loodus. Meile on tähtis, et keskkond oleks hästi hoitud ja puhas ning tagame, et see oleks nii ka edaspidi. Maaeluministeerium on panustanud nii põllumajandustootmise keskkonnasäästlikkusele kui ka loodusmaastike säilitamisse. Toetame poollooduslike koosluste säilitamist ja kaitstavate metsade eest hoolitsemist. Järjest enam pöörame tähelepanu mahetootmise arengule. Usun, et kogu meie põllumajandustoodang on üks puhtamaid maailmas.

Toiduohutus ja puhas keskkond on ja jääb meie poliitika keskseks osaks. Peame tagama, et me ei kahjustaks tootmisega keskkonda ja elusloodust, millest sõltub kogu meie elukeskkond.

Põllumajanduses ja kalanduses on meie eesmärk luua tingimused, et põllumehed ja kalamehed saaksid oma töö eest väärilise tasu. Samuti oleme jälginud, et need tegevused oleksid jätkusuutlikud, ei kahjustaks meie väärtuslikku põllumaad ja arvestaksid, et kalavarusid peab jätkuma ka järgnevatele põlvkondadele.

Kuigi räägime palju majandusarengust ja lisaväärtuse kasvust, peab meie peamine väärtus olema just inimene. On ääretult tähtis, et kõikides tegevustes peame silmas seda, et meie rahva elu muutuks järjest elamisväärsemaks. Et meie lastel oleks lapsepõlv, mille mälestused seovad nad kodumaaga, ja eakamal põlvkonnal oleks võimalik väärikas keskkonnas võtta kokku oma elutöö. Maaeluministeeriumis oleme aastaid pidanud oluliseks panustamist maapiirkondade sotsiaalsesse keskkonda. Oleme toetanud lugematul hulgal külakeskuseid, aidanud kaasa sellele, et noortel oleks piisavalt tegutsemis- ja sportimisvõimalusi, et oleks kergliiklusteid ning kohti ja võimalusi, kus tegelda rahvatantsu ja lauluga.

Jah, kõike seda saab teha veel paremini. Järgmisel aastal on aeg pidada tulevikuplaane. Alustame koos maapiirkondade esindajatega aktiivset arutelu, millises suunas soovime üheskoos oma maad arendada.

Head Maa Elu lugejad! Soovin kõigile kaasamõtlejatele, aga eelkõige kõigile Eestimaast hoolivatele inimestele rahulikku meelt ning talupojatarkust, et oskaksime oma kodu hoida ja arendada, et meie rahvas jätkuvalt edasi kestaks ja õitseks.

Soovin teile rõõmsat meelt ja oskust rohkem märgata meie ümber toimuvat ning tunda rõõmu ka väikeste, mõnikord iseenesestmõistetavana tunduvate asjade üle.

Head vana aasta lõppu ja teguderohket uut aastat. Eelistage uuel aastal ikka maitsvat kodumaist toitu ja lugege ka usinalt Maa Elu, mis toob igal neljapäeval teieni huvitavaid lugusid ettevõtlikest inimestest maal.

Populaarne

Tagasi üles