Kutselistel kalameestel enam maaeluministeeriumisse asja pole

FOTO: Pexels / CC0 Licence

Detsembri algusest viiakse Maaeluministeeriumist Veterinaar- ja Toiduametisse kutselise kalapüügilubade andmise ja püügiandmete kogumisega ning kalalaevaregistris kalalaevade registreerimise ja kustutamisega seonduv töö.

«Maaeluministeeriumi ülesandeks jääb jätkuvalt kutselise kalapüügi korraldamisega seonduva poliitika kujundamine ning seda valdkonda reguleerivate õigusaktide väljatöötamine,» ütles maaeluminister Tarmo Tamm. «Elektrooniliselt rakenduste kaudu kalapüügiga seonduvaid andmeid esitavad ettevõtjad saavad oma andmete esitamist jätkata samas rakenduses,» lisas ta.

Alates 1. detsembrist tuleb Veterinaar- ja Toiduametile adresseerida:

  • kogu kutselise kalapüügiga seonduv kirjavahetus
  • kalapüügilubadega, püügivõimalustega ja kalalaevaregistri toimingutega seotud taotlused
  • täidetud püügipäevikute, üleandmisdeklaratsioonide, esmakokkuostukviitungite ja transpordidokumentide lehed

«Veterinaar- ja Toiduameti koosseisu viiakse Maaeluministeeriumi kalamajandusosakonna kalapüügi korralduse ja andmete analüüsi büroo ametnikud, kes jätkavad oma seniste tööülesannete täitmist,» lisas maaeluminister. Kalapüüdjaid teenindavate piirkondlike kalapüügi korralduse ja andmete analüüsi büroo peaspetsialistide asukoht ja telefoninumbrid üleviimisega ei muutu. E-posti aadressides vahetub aadressi lõpus olev «@agri.ee» täiendusega «@vet.agri.ee».

Kutselise kalapüügi korraldamise olulisemad tegevused:

  • kaluri ja kalalaeva kalapüügiloa taotluste vastuvõtt ja menetlemine
  • kutselise kalapüügivõimaluste arvestamine
  • kutselise kalapüügilubade väljastamine
  • kutselise kalapüügiga seonduvate andmete kogumine, k.a elektrooniliste vahendite kaudu saadetava info töötlemine ning avaldamine
  • merest püütud kala ja sellest valmistatud kalatoodete püügisertifikaatide menetlemine
  • kalalaevaregistris kalalaevade registreerimine ja kustutamine ning kalalaevatunnistuste väljastamine ning kehtetuks tunnistamine

Populaarne

Tagasi üles