Mida peab metsa müümisel silmas pidama?

FOTO: SILLE ANNUK/PM/SCANPIX BALTICS

Maa Elu uuris, mida peaks metsaomanik oma metsa müümisel silmas pidama. Soovitusi jagas portaali metsaoksjon.ee juht Lehar Lindre.

Kõigepealt peaks metsaomanik otsustama, kas müüa metsakinnistu või ainult raieõigus. Lõpliku otsust tehes tuleks lähtuda eelkõige konkreetsetest asjaoludest, riskidest, rahavoogude võrreldavast analüüsist ja metsaomaniku ootustest. Juuresolevas tabelis on lihtsustatud võrdlus viie hektari suuruse metsakinnistu müügitulu võrrelduna samalt kinnistult müüdava kasvava metsa raieõiguse müügituluga.

Ükskõik kumma variandi kasuks metsaomanik otsustab, on mõistlik panna müügiobjekt enampakkumisele. Siis selgub enamasti ka õiglane müügihind. Eduka oksjoni korraldamise eelduseks on võimalikult ajakohased metsavarusid iseloomustavad andmed. Kui metsakava puudub või on vananenud, tasub ühendust võtta usaldusväärse ja erapooletu, riiklikult atesteeritud metsakava koostajaga. Selles vallas tegutsevad näiteks Meriz Metsahaldus OÜ, Terrapro OÜ ja Metsabüroo OÜ, kuid riiklikult atesteeritud metsakava koostajaid on teisigi.

Mida metsa müügil tasub veel silmas pidada? Lehar Lindre joonistas Maa Elu jaoks selge plaani, millest metsaomanik võiks müügi puhul lähtuda. 

FOTO: Maa Elu

FOTO: Maa Elu

Populaarne

Tagasi üles