Kellele kuulub Eesti mets?

FOTO: Sille Annuk

Pool Eestimaast on metsa all ja sellest pool kuulub eraomanikele. Kus elavad metsaomanikud, kui vanad nad on, kui palju on nende seas naisi ja milliste välisriikide elanikud on meie metsa ostnud? Neile küsimustele leiab vastuse aastaraamatust „Mets 2016”.

Kahe aasta taguse seisu järgi oli meil 112 922 erametsaomanikku, kellest 95 protsenti olid füüsilised isikud ja vaid viis juriidilised. Hoolimata sellest kuulus juriidilistele isikutele ehk firmadele 35 protsenti erametsast. Keskmine erametsaomandi suurus oli 9,3 hektarit: füüsilistel isikutel 6,4 ja juriidilistel 65,7 hektarit.

Sugu. Eraisikutest metsaomanikest olid 45 protsenti naised ja 55 mehed. Naistele kuuluva metsamaa keskmine pindala oli 5,2 hektarit ja meestel 7,5. Seega omavad mehed rohkem metsa ning nendele kuuluva metsamaa keskmine pindala on märgatavalt suurem.

Vanus. Suurimat metsamaa pindala omavad keskealised ja üle keskea inimesed. Kõige enam on metsaomanike seas 41–50aastaseid (22,4 protsenti füüsilistest isikutest erametsaomanike metsamaa pindalast).

Üle 40aastaste metsaomanike metsamaa keskmine pindala on suurem kui teistes vanusegruppides. Mida noorem on metsaomanik, seda väiksem on tema omanduses oleva metsa pindala. Ka eakate metsaomanike metsamaa pindala on pisut väiksem kui keskealistel omanikel.

Elukoht. Omaniku elukoha järgi on suurima eraisikutest metsaomanike arvuga maakonnad Harjumaa ja Tartumaa, järgnevad Pärnu- ja Saaremaa. Maainimesi on metsaomanike seas enam.

Välismaalastest Eesti metsa omanikke elab rahvastikuregistri andmetel kõige rohkem Soomes (2081), järgnevad Rootsi (263), Suurbritannia (97), Saksamaa (94) ja Ameerika Ühendriigid (77).

Struktuur. Ühel katastriüksusel asuvat metsa omavad inimesed moodustasid 62 protsenti erametsaomanike arvust ja neile kuulus veerand erametsamaa kogupindalast. Samas leidub 71 inimest, kellele kuulub üle 100 katastriüksuse, mille metsamaa pindala moodustab samuti kokku pisut üle veerandi metsa kogupindalast. Rohkem kui sadat kinnistut omab 55 metsaomanikku, kellele kuulub kokku pisut alla veerandi erametsamaa pindalast.

Enamiku (96 protsendi) erametsaomanike omandist paikneb ühes maakonnas, kuid leidub

kaheksa inimest, kelle metsamaa paikneb kõigis Eesti maakondades.

95 protsendil füüsilisest isikust erametsaomanikest on Eesti kodakondsus, välisriikide kodakondsusega on üks protsent ning ülejäänute kodakondsus pole teada.

FOTO: Maa Elu

Populaarne

Tagasi üles