Põllumajanduses on valdav osaajaga töö

jaga E-post prindi artikkel saada vihje loe ja lisa kommentaare

Kartulivõtt

FOTO: OVE MAIDLA/PM/SCANPIX BALTICS

Statistikaameti 2016. aasta põllumajanduse struktuuriuuringu andmetel tegi Eesti põllumajanduslikes majapidamistes põllumajandustööd kokku 38 600 inimest. Neist vaid kolmandik ehk 12 300 töötas põllumajanduses täistööajaga.

Põllumajandustööd teinud inimestest 59 protsenti olid mehed. Kõigist põllumajandustööd teinud inimestest 25 200 oli peretööjõud ja 13 400 alalised töötajad ehk palgatööjõud. Just peretööjõust töötaski enamik osaajaga. Alaliste töötajate puhul oli vastupidi – enamik ehk ligi kolmveerand töötas täistööajaga.

Töötajate keskmine tööaeg sõltub majapidamise suurusest

Mida suurem on majapidamine, seda suurem on ka töötajate keskmine koormus. Eestis oli 1300 majapidamist, mille standardtoodang oli vähemalt 100 000 eurot. Kuigi majapidamiste arvust moodustasid need ainult 8 protsenti, andsid nad 2016. aastal 81 protsenti kogu põllumajandustoodangust. Selle toodangu saamiseks töötas neis majapidamistes 10 400 inimest (27 protsenti kogu põllumajanduslikust püsitööjõust).

Põllumajandustööga seotute arvu tegid suureks 9100 väikest ehk alla 4000 euro suuruse standardtoodanguga majapidamist, kus põllumajandussaadusi toodeti üldiselt vaid oma pere tarbeks. Neis tegi 2016. aastal põllumajandustööd 15 800 inimest, kellest igaüks panustas põllumajandustöösse umbes veerandiga täistööajast. Neid majapidamisi oli üle poole kõigist majapidamistest (54 protsenti), kuid nad andsid kokku vaid pisut üle 1 protsendi põllumajandustoodangust. Vaatamata vähesele toodangule oli ka neis majapidamistes vähemalt 1 hektar kasutatavat põllumajandusmaad. Ainult koduaedades põllumajandussaadusi kasvatavaid peresid ei loeta majapidamisteks ega arvestata ka põllumajandustöö hulka.

FOTO: Statistikaamet

Põllumajanduse kõrval tegeletakse majapidamistes ka turismi ja metsandusega

Muid mittepõllumajanduslikke tulutoovaid tegevusi uuritakse vaid füüsiliste isikute majapidamistes, mille hulgas on nii väiksemaid kui ka suuremaid tootjaid. Neis töötas kõigist põllumajandustööga seotud inimestest kaks kolmandikku ja ligi pooltel neist oli ka muu mittepõllumajanduslik tulutoov tegevus oma majapidamises või väljaspool seda.

Oma majapidamises oli mittepõllumajandusliku tegevusega hõivatud 1500 inimest (6 protsenti füüsiliste isikute majapidamiste tööjõust) ja enamlevinud tegevused olid turism ja majutus, toorpuidu töötlemine, põllumajanduslik ja mittepõllumajanduslik lepinguline töö ning metsandus. 11 700 inimest (45 protsenti füüsiliste isikute majapidamiste tööjõust) käis tööl väljaspool oma majapidamist ja enamikule ongi mujal töötamine põhitegevus.

Detailsem info Statistikaameti veebilehel statistika andmebaasis.

Allikas: Statistikablogi

Tagasi üles