80 protsenti taimsest toidust pärineb vaid käputäiest põllukultuuridest

Viljapea

FOTO: Arvo Meeks/Valgamaalane/Scanpix

Kuuvahetusel toimus Aafrikas Rwanda pealinnas Kigalis rahvusvahelise põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside lepingu juhtorgani 7. istung. Käsitletavad teemad olid kestliku arengu tegevuskava 2030 rakendamine ning toidu ja põllumajanduse tarbeks kasutatavate taimede geneetiliste ressursside roll.

«80 protsenti taimsest toidust pärineb vaid 64 põllukultuurist, seetõttu sõltuvad kõikide riikide toidu- ja söödavarud  teistest riikidest,» ütles Maaeluministeeriumi teadus- ja arendusosakonna juhataja Külli Kaare. «Peame töötama ühiselt selle nimel, et ka meie lastelastel oleks võimalik nautida taimedest pärinevaid toite.»

Rahvusvahelise põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside lepingu eesmärk on võtta kasutusele meetmeid, mis tagaksid vajalikud vahendid põllumajanduskultuuride kasvatamiseks ja põllumajanduse edendamiseks, parandades seeläbi ka toiduga varustatust.

Rahvaarv kasvab, looduslik mitmekesisus väheneb

Kohtumise peamisteks aruteluteemadeks olid mitmepoolse süsteemi ulatus, standardse materjali üleandmise kokkuleppe täiendamine, lepingu rahastamise strateegia ja mitmeaastane tööplaan. Keskenduti ka kestliku arengu tegevuskavale ning põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside rollile.

«Maailma looduslik mitmekesisus ja ka toiduvarud on vähenemas, samas maailma rahvaarv kasvab pidevalt. Seetõttu on oluline astuda konkreetseid samme inimtegevuse mõju vähendamiseks ning looduskatastroofide mõjude ennetamiseks,» lisas Külli Kaare

Lisaks lepinguosalistele olid Kigalis kohal ka eksperdid, vaatlejariigid, valitsusvälised organisatsioonid, teadlased ning põllumajandustootjate esindajad. Eestist osalesid kohtumisel Külli Kaare ja Vahur Kukk Maaeluministeeriumist ning Külli Annamaa Eesti Taimekasvatuse Instituudist.

Rahvusvahelise põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside lepingu eesmärk on põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside säilitamine ja säästev kasutamine. Samuti kasutamisest tulenevate hüvede õiglane ja erapooletu jaotamine säästva põllumajanduse ning toiduainetega kindlustatuse huvides kooskõlas bioloogilise mitmekesisuse konventsiooniga.

Populaarne

Tagasi üles