Linnugripp on piiri taga kinni: suurim oht on rändlinnud

FOTO: Mailiis Ollino/Pärnu Postimees/EMF/Scanpix

Kuigi linnugrippi on diagnoositud Soomes, Rootsis ja Leedus, saab Veterinaar- ja Toiduamet (VTA) jahimeestega koostöös metslindudelt võetud proovide põhjal kinnitada, et viirus Eestisse jõudnud ei ole.

Linnugripi seireks võttis Veterinaar- ja Toiduamet tänavu kütitud metslindudelt viroloogiliseks uurimiseks 200 proovi ja palus selleks Eesti Jahimeeste Seltsi kaudu abi jahimeestelt.

«Täna saame kinnitada, et seatud eesmärgid on täidetud. Suur tänu kõigile, kes seiret läbi viia aitasid. Esile tuleb tõsta Lääne-Eesti jahimehi, kes andsid selleks suurima panuse. Ühtegi linnugripi juhtu seire käigus ei tuvastatud,» ütles VTA loomatervishoiu osakonna juhataja Harles Kaup. «See aga ei tähenda, et linnugripi oht oleks möödas. Jälgime pidevalt olukorda ja jahimehed aitavad meil ka edaspidi lindudelt proove võtta,» sõnas Kaup.

Veelinnud, kodulinnud ja röövlinnud on vastuvõtlikuimad

Lindude gripi Eestisse jõudmise oht suureneb taas kevadel, kui Eestisse jõuavad tagasi potentsiaalselt viirust kandvad rändlinnud, kes võivad haigust levitada ka teistele lindudele. Praegu levib lindude gripp aktiivselt Itaalias, Šveitsis, Bulgaarias ja Saksamaal. Teoreetiliselt on kõik linnuliigid linnugripist ohustatud, kuid teistest vastuvõtlikumad on kodulinnud, veelinnud ja röövlinnud.

Lindude gripp on väga nakkav ägedalt kulgev mets- ja kodulindude viirushaigus, mida ei ravita. Kui haigus jõuab farmi, siis hukatakse veterinaarjärelevalveametniku kontrolli all nakkuse leviku tõkestamiseks kõik kodulinnud. Ka sööt, söödanõud, jäätmed ja muu materjal, mis võib olla viirusega saastunud, töödeldakse või hävitatakse viisil, mis tagab viiruse hävimise. Praegu Euroopas leviv viirusetüvi H5N8 inimestele ohtlik ei ole ja põhjustab ainult lindude haigestumist.

Populaarne

Tagasi üles