Uued hindamiskriteeriumid soodustavad ohustatud tõugu loomade pidamist

Pilt on illustratiivne

FOTO: ANTS LIIGUS/PRNPM/EMF/Scanpix

Maaeluministeeriumi uus eelnõu lisab investeeringutoetuse hindamiskriteeriumitesse eelistuse ohustatud tõugu loomi pidavatele põllumajandustootjatele.

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile Eesti maaelu arengukava 2014–2020 raames makstava põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse määruse muutmise eelnõu, millega lisatakse hindamiskriteeriumitesse eelistus põllumajandustootjatele, kes peavad ohustatud tõugu loomi.

Maaeluminister Tarmo Tamme sõnul soovitakse eelistusega soodustada nende põllumajandustootjate investeeringute teostamist, kes panustavad ohustatud tõugude säilimisse või kvaliteetse seemnetootmise arendamisse. «Täiendavalt eelistatakse kuivati ehitamise või ostmise korral ettevõtjaid, kes on sertifitseeritud seemnete tootjad,» lisas minister Tamm.

Rail Baltic on juba arvesse võetud

Muude muudatustega lisatakse piirang, et investeeringut ei saa teha alale, mis Harju, Rapla ja Pärnu maakonnas algatatud maakonnaplaneeringu kohaselt määratakse Rail Balticu raudtee trassi koridori asukohaks, kuna taotlejal puudub võimalus selles koridoris oma majandustegevust pikaajaliselt jätkata.

Määruse muutmise määrusega vähendatakse toetusega niisutussüsteemidesse investeerivate toetuse taotlejate halduskoormust. Kui seni pidi toetuse taotleja küsima niisutusinvesteeringu korral Keskkonnaametilt kooskõlastuse ja edastama selle Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (PRIA), siis pärast muudatuse jõustumist esitab taotleja vajalikud dokumendid PRIAle, kes suhtleb Keskkonnaametiga otse.

Eesti maaelu arengukava 2014–2020 on Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist ja Eesti riigieelarvest rahastatav programm, mille raames toetatakse põllumajanduse ja maaelu arengut kokku ligi ühe miljardi euroga. Uus maaelu arengukava keskendub viiele valdkonnale – teadmussiire, konkurentsivõime, toidutarneahel, keskkond ning maaettevõtlus ja kohalik algatus.

Eelnõu on leitav eelnõude infosüsteemis EIS

 

Populaarne

Tagasi üles