Rajamata talvise taimkatte puhul maksab PRIA ainult osa toetusest

FOTO: Arvo Meeks/Valgamaalane/Scanpix

Seoses hilise kevadega ja sügiseste vihmadega on PRIA kliendid mures kuidas käituda, kui erandlikest asjaoludest tulenevalt ei ole võimalik talvise taimkatte rajamise nõuet vajalikul määral täita.

Samuti tuntakse muret milline on nõude täitmata jätmise tagajärg keskkonnasõbraliku majandamise (KSM) ja mahepõllumajandusele ülemineku ning mahepõllumajandusega jätkamise (MAHE) toetusele. KSM taotlemisel peab 1. novembrist 31. märtsini olema talvise taimkatte all 30 protsenti toetusõiguslikust maast, MAHE toetuse taotlemisel 20 protsenti põllumaast.

Nõude täitmata jätmise mõju

Kui toetusesaaja ei ole saanud vääramatu jõu või erandlike asjaolude tõttu täita kohustusi seoses maaelu arengu toetusmeetmetega, siis tühistatakse vastav makse proportsionaalselt nendeks aastateks, mil vääramatu jõud või erandlikud asjaolud aset leidsid. Tühistatakse üksnes need kohustuse osad, millega seoses ei tekkinud lisakulusid ega jäänud tulu saamata enne vääramatu jõu või erandlike asjaolude esinemist.

Teisisõnu ei saa PRIA KSM või MAHE taotlejale toetust täies mahus maksta, kui talvist taimkatet pole vajalikus ulatuses rajatud. Kui nõude täitmata jätmine on kogu ulatuses tingitud erandlikest asjaoludest, siis taotlejale toetust täies ulatuses ei maksta, kuid nõude täitmata jätmist ei arvestata sellisel juhul rikkumisena. See tähendab, et nõude täitmata jätmisel ei toimu kohustusliku talvise taimkatte nõude osas toetuse vähendamist tavapäraste hindamismaatriksite alusel, vaid erandlike asjaolude puhul leitakse väljamaksmisele mitte kuuluv summa arvestades konkreetse nõude maksumust toetuse ühikumääras.

Hindamismaatriksid

Toetuse välja maksmata jätmise protsent kujuneb erandlike asjaolude esinemisel hindamismaatriksi alusel. KSM toetuse hindamismaatriks on kättesaadav SIIN ning MAHE toetuse hindamismaatriks SIIN

Loe lisaks

Populaarne

Tagasi üles