Raamatukogud pakuvad tulevikus digimentorlust

Eakas internetikasutaja raamatukogu lugemissaalis FOTO: ANTS LIIGUS/PRNPM/EMF

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi käivitab koolitusprojekti, mille eesmärgiks on avalike raamatukogude kaudu tutvustada inimestele riiklikke e-teenuseid ja õpetada vajalikke arvutioskusi.

«Mul on hea meel, et inimestel tekib võimalus õppida e-teenuste kasutamist kodulähedastes raamatukogudes. Eesti on edukas e-riik ainult siis, kui inimesed oskavad päriselt kasutada digitaalseid teenuseid, alustades näiteks sellest, kuidas kasutada ID-kaarti /Mobiil-ID-d ning eesti.ee teenuseid,» kommenteeris projekti vajalikkust ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo.

Avalikest raamatukogudest on võimalik kujundada infoühiskonna arendamise tugivõrgustik. Raamatukogudesse üle Eesti on tänaseks juba loodud ligi 3000 arvutitöökohta, mida kohalikud kogukonnaliikmed regulaarselt kasutavad. Raamatukogudele on pandud seadusega kohustus abistada inimesi riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamisel.

Tööealiste inimeste koolitamine

 «Juba lähimas tulevikus eeldavad 90 protsenti ametitest digitaalseid oskuseid, mistõttu on tööealiste inimeste koolitamine eelduseks Eesti majanduse jätkusuutlikkuse tagamisel tervikuna. Samuti on positiivne, et ka raamatukogud kohanduvad digitaalse ajastuga,» lisas minister.

Eelmisel aastal oli tööealisi, kes arvutit- ja internetti ei kasutanud, üle 70 000. Kohalike e-kogukondade arendamisel on vaja kaasata rohkem inimesi, kes oskaksid arvutite ja infoühiskonna teemadel abistada ja koolitada teisi kogukonnaliikmeid. Selleks pakutakse majandusministeeriumi koolitusprojekti abil 1000 raamatukogutöötajale ja kogukonna eestvedajale juhendajakoolitust.

Baasoskuste koolitus

Teiseks koolituse sihtrühmaks on 5000 üle 50aastast inimest ja arvuti- ja interneti mittekasutajat, kes vajavad baasoskuste koolitust, et kasutada e-riigi eeliseid ning muuta oma igapäevast asjaajamist e-teenuste abil mugavamaks. Lisaks üldistele arvuti- ja interneti kasutamist puudutavatele teemadele pööratakse tähelepanu ka ID-kaardi ja Mobiil-ID kasutamisele, www.eesti.ee portaali kasutusvõimalustele kui ka küberruumi riskidele ning nende vältimisele.

Koolitusprojekti hanke võitsid ühispakkujatena BCS Koolitus AS ja Eesti Rahvusraamatukogu. 4 aastat kestva projekti käigus rahastab ministeerium kokku 6000 inimese digioskuste koolitust.

Koolitushanget rahastatakse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt ellu viidavast Euroopa Sotsiaalfondi toetusskeemist «Digitaalse kirjaoskuse suurendamine» ning projekt kestab 2021. aasta lõpuni. Projekti maksumus on 571 000 eurot.

Tagasi üles
Back