Esmaspäeval loodi Sihtasutus Eesti Maaelumuuseumid

Tori hobused

FOTO: Urmas Luik / Pärnu Postimees / Scanpix

Maaeluminister Tarmo Tamm allkirjastas esmaspäeval Sihtasutuse Eesti Maaelumuuseumid asutamisdokumendid, millega liidetakse Carl Robert Jakobsoni Talumuuseum, Eesti Põllumajandusmuuseum ja Tori hobusekasvanduse kompleks ühise sihtasutuse alla.

«Tänane sihtasutuse asutamine on Eesti põllumajandusajaloo ja kultuuripärandi seisukohast märgilise tähendusega,» ütles maaeluminister Tarmo Tamm. «Tekib uus organisatsioon, mis ühendab samas kultuuriruumis tegutsevad üksused üheks tervikuks,» lisas minister pressiteate vahendusel.

«Asutuste liitmisega suurendatakse nende majanduslikku võimekust ja luuakse paindlikkust tegevuste planeerimisel,» lisas Tamm. «Ühtlasi aitab loodav sihtasutus säilitada Tori hobumajanduse pikaajalist traditsiooni ning hoogustab hobumajandussektori arengut.»

Sarnaste ülesannetega asutused tõmmatakse kokku

Sihtasutuse asutamisega viiakse ühtse juhtimise alla Eesti Põllumajandusmuuseum, Carl Robert Jakobsoni Talumuuseum ja Tori Hobusekasvanduse kompleks, muutmata asutuste füüsilist paiknemist. Asutatav sihtasutus võtab üle eespool mainitud maaeluministeeriumi hallatavate riigiasutuste ülesanded, milleks on Eesti põllumajanduse ajalooga seotud materjali kogumine, säilitamine, uurimine ning vahendamine hariduslikel, teaduslikel ja elamuslikel eesmärkidel.

Sihtasutusele antakse üle ka Eesti Põllumajandusmuuseumi ja Carl Robert Jakobsoni Talumuuseumi valduses olev riigivara, mis asub Tartu ja Pärnu maakondades. Tori Hobusekasvanduse kompleksi liitmine sihtasutusega Eesti Maaelumuuseumid tagab kulude kokkuhoiu ja jätkusuutliku arengu.

Osa riigivalitsemise reformist

10. mail toimunud Vabariigi Valitsuse istungil otsustati eraldada omandireformi reservfondist 1 905 000 eurot Tori hobumajanduskeskuse taastamiseks ja väljaarendamiseks.

Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi 2015–2018 üheks prioriteediks on riigivalitsemise reformi läbiviimine. Rahandusministeeriumi juhtimisel viidi läbi valitsussektori asutuste analüüs ning töötati välja ettepanekud ümberkorraldusteks. Eespool nimetatud analüüsi üheks fookusvaldkonnaks on muuseumite võrgu ümberkorraldamine, mis hõlmab ka maaeluministeeriumi valitsemisalas olevaid muuseume. Samuti lähtutakse 12. veebruari 2014. aaastal riigikogu kinnitatud dokumendist «Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020», mis annab suunised Eesti kultuurivaldkonna arendamiseks aastatel 2014–2020.

Populaarne

Tagasi üles