Päästeamet keskendub koos läti kolleegidega rannikureostusele

Reostus

FOTO: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS

Sellel nädalal tehti algust Eesti ja Läti ühiste reostustõrje standardtegevusjuhiste koostamise protsessiga, et olla paremini valmis koostööks merel toimuvate reostustõrje operatsioonide korral.

Läbi ühise standardtegevusjuhise soovitakse luua selgem platvorm rahvusvaheliseks koostööks reostustõrje operatsioonide korral. Projekti realiseerumisel on Päästeamet koos vabatahtlike päästjatega ja partneritega võimeline tõhusamalt reageerima Saaremaa reostustõrje sündmustele.

Merereostus ei tunne riigipiire

Projekti Päästeameti-poolse esindaja Häli Allase sõnul jagavad Eesti ja Läti vastutust Läänemere keskkonnaohutuse eest, kuid merereostused ei tunne riigipiire, seega peame vajadusel olema valmis ka ühiselt reageerima piirialadel tekkivatele reostustele. «Kuna mõlemas riigis jaguneb reostustõrje vastutus erinevate ametkondade vahel, siis vajab rahvusvahelise koostöö raames ühine tegutsemine lahti kirjeldatud protseduure, mis võimaldavad teineteisemõistmist ning tõhusat tegutsemist keskkonnaõnnetuste korral,» sõnas Häli Allas.

Hangitakse ühine varustus

Projekti tegevuste käigus luuakse reostustõrje standardtegevusjuhised, mis tagavad edaspidi selgema reageerimismudeli keskkonnaõnnetustele ja piiriülese koostöö raames teineteise toetamise ning ühiselt tegutsemise. «Lisaks soetatakse reostustõrje varustust, mida kasutatakse koostöökoolitustel ja –õppustel, luues seeläbi partneritele ka parema ülevaate teineteise võimekusest, välistades seeläbi valeootused abi küsimisel ning tagades tõhusa koostöö reaalsetel sündmusetel,» lisas Häli Allas.

Projekti juhtpartneriks on Läti Kurzeme Planning Region. Teised partnerid on Läti Riiklik Tuletõrje ja Päästeteenistus, Läti kohalikud omavalitused, Eesti Päästeamet ja Eesti Väikesadamate Arenduskeskus. Koolitustele ja õppustele kaasatakse ka Saaremaa väikesadamate, omavalitsuste ja PPA esindajad.

Projekti «Safe coast and sea in Latvia and Estonia» rahastatakse Eesti-Läti programmi 2014-2020 toel eelarvega 547 815 eurot ja 20 senti, millest Päästeameti osa moodustab 174 100 eurot. Eesti–Läti programm viiakse ellu vastavalt Euroopa territoriaalse koostöö põhimõtetele, mida finantseerivad Euroopa Regionaalarengu Fond, Läti Vabariik ja Eesti Vabariik.

Populaarne

Tagasi üles