Peaminister Maapäeval: tegusad külad aitavad luua võimekaid omavalitsusi

Maapäev

FOTO: Kamilla Selina Lepik / Scanpix

Peaminister Jüri Ratas rõhutas 6.augustil Vana-Võidul Eesti Külade Maapäeval peetud kõnes võimekate omavalitsuste tähtsust ning tegusate kohalike kogukondade rolli nende loomisel. 

Maapiirkondade ühtlane areng

«Võimekate omavalitsuste loomiseks ja selle kaudu ka elanikele paremate teenuste pakkumiseks peavad nendes protsessides olema kaasatud kohalikud kogukonnad, mille üks aluseid ongi külad ja külarahvas,» ütles Ratas. Ta märkis, et käimasoleva haldusreformi eesmärgiks ongi just võimekate omavalitsuste loomine ning et kohalik elu areneks igal pool ühtlaselt.

«Võtsime reformi tehes eesmärgiks, et omavalitsused saaksid ise oma asju otsustada ja enda kodukoha jaoks parimad lahendused välja pakkuda,» lausus peaminister. «Haldusreformi erinevates plaanides olnud alati läbivaks jooneks, et inimestel oleks igal pool Eestis hea elada. Külades ja linnades, korterites või metsataludes, väikesaartel või suurtes asulates.»

Suurenev rahaline sõltumatus ja sõnaõigus

Ratas märkis, et üks oluline küsimus, mis puudutab kohalikku elu väga otseselt, on ka kohalike omavalitsuste rahastamine. «Me oleme selgelt lubanud omavalitsuste tulubaasi tõsta,» lausus ta. «Ettepanekud omavalitsuste finantsautonoomia suurendamiseks ja ülesannete üleandmiseks on juba valitsuse lauale jõudnud ning jätkame nende arutamisega augustis ja septembris.»

Peaministri sõnul tõstatus valdade liitmise käigus ka probleem sellega, kui mõned külad soovisid ühe omavalitsuse koosseisust teise minna. «Kuigi selline võimalus on olemas, kaasneb sellega siiski keeruline protseduur, mida on tulevikus vaja oluliselt lihtsustada,» ütles ta. «Vajame selles osas kindlasti külade, kogukondade ja külaliikumise mõtteid ja koostööd, kuidas tulevikus sellistes asjades kohalike elanike sõnaõigust suurendada.»

Ratas kutsus linna- ja maakogukondi osalema riigi 100. sünnipäeva tähistamisega seotud programmis «EV100 igas külas», mis aitab viia Eesti sünnipäeva riigi igasse piir- ja kogukonda. Tänaseks on programmiga liitunud juba ligi 100 kogukonda.

Populaarne

Tagasi üles