Kuusiku katsekeskus on talupidajale kasulik ja vajalik

FOTO: Kuusiku katsekeskus

Maa Elu koostab tänasest kuni 23. juulini iga päev maakonniti mõnest avatud talude päeval osalejast põgusa ülevaate, et innustada inimesi maale minema ja murule astuma. Otsimisvalu leevendamiseks kirjutame talude tegevusalast ja visioonist. Tänane talu on hoopiski katsekeskus, mille eesmärgiks on pakkuda eesti talupidajatele asjatundlikke soovitusi põllukultuuride kasvatamisel.

Igaühele midagi

Raplamaal asuv Põllumajandusuuringute Keskuse Kuusiku katsekeskus on Viljandi keskuse kõrval unikaalne oma põllumajanduspargi poolest. Pargis olev põllukultuuride sektsioon kujutab endast lappideks jaotatud – ligi 5 hektari suurust – maa-ala, kus igal sordil ja liigil on oma teabetahvel taimeinfo ja ajalooga.

2004. aastast alates on põllupargi missiooniks olnud põllumajanduse ja maaelu propageerimine valdkonnavälistele inimestele, sealjuures on eriti tähtis sihtgrupp lapsed, kelles loodetakse juba varakult looduslembust esile kutsuda.

Kuusiku katsekeskus tegeleb põllumajanduslike katsetega, mille eesmärgiks on välja selgitada millised vilja- ja rapsisordid on eesti tingimustes parimad – sellest tulenevalt koostatakse ka soovituslik sordileht. Kuusiku keskuse valdkond on teravilja-, köögivilja-, puuvilja- ja marjakasvatus ning iluaiandus.

Eesmärk jõuda inimesteni

Katsekeskuse juhataja Viktor Lepiku sõnul registreeriti end avatud talude päevale tutvustamaks otseselt põllumajandusega mitte seotud inimestele, et peale talunike on olemas ka teadusasutused ja katsekeskused, kellel on tavakodanikule palju kasulikku pakkuda (mullauuringud, kemikaalide analüüsid, pestitsiidid jne). Nii pakubki katsekeskus näiteks erafirmadele analüüse sortide või preparaatide kohta.

Katsekeskuse nähtavamaks muutmisega tegeletakse aastaringselt. Nüüdsama toimusid 20. juunil iga-aastased põllupäevad ning 12. juulil leiab aset juba Viljandi Katsekeskuse põllupäev. Eesti põllumajanduse efektiivsemaks muutmisel on katsekeskustel oluline roll ning Kuusiku juhatajal Viktor Lepikul on hea meel, kui rohkem inimesi sellest osa saab. Avatud talude päeval tutvustataksegi põlluparki, selles kasvavaid taimi ning nendega tehtavaid katseid.

Populaarne

Tagasi üles