FOTO: Maa Elu

Kodusigade arve Eestis on järsult kahanenud. Kui veel 2014. aasta sügisel oli Eestis 378 500 kodusiga, siis käesoleva aasta sügisel oli neid vaid 272 800.
 

Tublisti on vähenenud ka põrsaste sünd. Kui näiteks 2014. aasta kolmandas kvartalis sündis Eestis 202 900 põrsast, siis 2016. aasta kolmandas kvartalis vaid 147 000.

FOTO: Maa Elu