EL toidusektor saab uutele turgudele minemiseks 133 miljonit eurot

FOTO: Erik Prozes / Postimees

Euroopa Komisjon avab 2017. aasta jaanuaris teavitus- ja müügiedendusmeetme taotlusvooru, millega toetab 133 miljoni euroga põllumajandustoodetele uute turgude leidmist.

„Eesti ja teiste Euroopa Liidu liikmesriikide toidutootjate jaoks on konkurentsis püsimiseks oluline oma toodangule väljaspool Euroopa Liitu turu leidmine,“ ütles kaubanduse ja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse osakonna juhataja Taavi Kand. „Ühisturul on konkurents tihe, põllumajandussaadusi toodetakse üle oma isevarustatuse taseme ja mitmele liikmesriigile varasemalt oluline Vene sihtturg jääb suletuks etteennustamatuks ajaks. Globaalsel turul suureneb jõuliselt konkurents hoogustunud vabakaubandusleppe sõlmimise mõjul.“

Euroopa Komisjoni eesmärk teavitus- ja müügiedendusmeetme rakendamisel on tugevdada liikmesriikide toidutootjate konkurentsipositsiooni. Meetmest eraldatakse 2017. aastal kolmandatesse riikidesse suunatud programmide rahastamiseks 63 miljonit eurot.

Eesti ametiasutused on võtnud eesmärgiks kiirendada kolmandate riikide turgude avamist Eesti põllumajandustoodetele. Seetõttu oleks Eesti ettevõtjatel mõistlik haarata kinni võimalusest teavitus- ja müügiedendusmeetme toetuse abil sihtturgude portfelli laiendada,“ lisas Kand.

Taotlusvoor avaneb hiljemalt 2017. aasta jaanuarist. Toetust on võimalik taotleda asjaomaseid sektoreid esindavatel organisatsioonidel, mis ühendavad tootjaid ja töötlejaid. Toetusmäär olenevalt programmi tüübist ja sihtturust on 70–85%. Taotlusi saab esitada elektrooniliselt Luksemburgis asuvale Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusametile (CHAFEA).

Populaarne

Tagasi üles