Briti noored farmerid eelistaksid ärilaene toetustele

Briti noorte farmerite seas tehtud küsitlus näitas, et EList lahkumise järel eelistaksid nad ärilaene põllumajandustoetustele.

Paljud noored põllupidajad tunnevad, et praegused toetusmeetmed soosivad pikaaegseid põllupidajaid ning teevad uutele tulijatele põllumajandusse sisenemise keerukaks. Enamik küll leidis, et toetused peaksid jätkuma pärast EList lahkumist, kuid seda piiratud aja jooksul. Kui vastanutelt küsiti, millisel kujul peaks põllumeeste toetamine jätkuma, soovitas 35 protsenti senise toetusmudeli asemel ärilaene või stipendiume noortele põllumeestele.

Allikas: Farmers Weekly

Populaarne

Tagasi üles