Põllumehed ei toeta PRIA ja Maaelu Edendamise Sihtasutuse ümberkorraldamist

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eesti Põllumeeste Keskliit ja Eestimaa Talupidajate Keskliit pöördusid eilse valitsuskabineti istungi eel riigihalduse ministri Arto Aasa poole.

Oma pöördumises väljendasid põllumehi esindavad organisatsioonid vastuseisu Rahandusministeeriumi ettepanekutele, mis puudutavad Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) toetuste andmisega seotud tegevuste ühendamist keskse rakendusüksusega ning Kredexi ja Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) ühendamist.

„Nii PRIA kui MES-i tõhus ja stabiilne tegevus mõjutab igapäevaselt nii meie liikmeid kui põllumajandus-, toidutootmise- ja maaelu valdkonna ettevõtteid laiemalt. Leiame, et Euroopa Liidu ühiste põllumajandus- ning kalanduspoliitikate spetsiifikat ja komplekssust arvestades on kõige otstarbekam, kui PRIA ja MES jätkavad iseseisvate asutustena,“ ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhataja Roomet Sõrmus.

„Põllumajanduspoliitika keerukust arvestades näeme, et kavandatavad muudatused toetuste andmisega seotud tegevuste ümberkorraldamisel võivad kasu asemel oluliselt halvendada sihtgrupi ligipääsu ühiste põllumajandus- ja kalanduspoliitikate raames ettenähtud meetmetele. Rakendusasutustest sõltumatu bürokraatia maht ühise põllumajanduspoliitika rakendamisel on viimastel aastatel kasvanud ja tõenäoliselt kasvab veelgi, mistõttu on äärmiselt oluline, et sellele lisaks ei toimuks asjatuid ümberkorraldusi ja segadust,“ selgitas Eesti Põllumeeste Keskliidu juhatuse esimees Vahur Tõnissoo.

Põllumajandusorganisatsioonid nõustuvad oma ühises pöördumises Maaeluministeeriumi seisukohaga, et PRIA ja MES-i kui eraldiseisvate asutuste kaotamine ei saa nende klientide olukorda kuidagi parandada. Valdavale osale PRIA ja MES-i klientidest on just nende asutuste poolt pakutavad teenused eluliselt olulised ning tsentraalse rakendusüksuse moodustamine muudab pakutavate teenuste kasutamise pigem keerulisemaks.

Populaarne

Tagasi üles
Back