Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus korraldab tänavu juunis ja juulis kokku kuus mahepõllumajanduse algõppe päeva mahepõllumajandusliku taimekasvatuse teemal.

Õppepäevad toimuvad järgmiselt:

9.06.2016 kell 10:00-15:00; Maaülikooli mahekeskuses Ülenurme vallas Õssus;

10.06.2016 kell 10:00-15:00; Tamsalu kultuurimaja;

21.06.2016 kell 10:00-15:00; Pärnus Põllumajandusameti saalis;

22.06.2016 kell 10:15-15.15; Kuressaare ametikoolis;

01.07.2016 kell 10:00- 15:00, Võru vallavalitsuses;

04.07.2016 kell 10:00-15:00 Harju Taluliidus.