Rapla Metall OÜ püüab murda Euroopa kütteseadmete turule

Ettevõtte tegevjuhi Margus Maidre kinnitusel on järgmiseks sihiks ekspordi märkimisväärne kasvatamine.

FOTO: Erakogu

Rapla Metall OÜst on kasvanud suhteliselt lühikese ajaga Eesti turuliider väikeste ja keskmiste kuni 500 kW soojusseadmete tootmises. Tootmismaht on viie aastaga mitmekordistunud, kuid loorberitele puhkama jääda ei saa – ettevõtte tegevjuhi Margus Maidre kinnitusel on järgmiseks sihiks ekspordi märkimisväärne kasvatamine.

Juba nõukogude ajal valmistati praeguse Rapla Metall OÜ tootmisruumides soojusseadmeid Nõukogude Liidu põhjatule turule. Erastamise käigus omandas ettevõte Fesma ASi tootmishooned, kus jätkati teraskatelde ja akumulatsioonimahutite tootmist. „Rapla Metall on pereettevõte, mis asutati 2010. aastal. Peamine osaühingu asutamise idee oli alustada soojusseadmete uuenduslike lahenduste pakkumist ja jäätmepresside valmistamist. Viimastega nägime head võimalust ühtlustada tootmisvooge aasta lõikes. Võtsime rendile vana tootmishoone koos seadmetega, värbasime sobilikud inimesed ja tegime turul põhjaliku eeltöö. Tootmisprotsessi optimeerimiseks leidsime pädeva konsultandi, koolitasime personali ja kaasasime tootearendusse selle ala spetsialiste. Ettevõtte investeeringute kava on seni aidanud realiseerida EAS ja PRIA. EASi abil on Rapla Metall investeerinud nii tootmiseks vajaliku seadmepargi hankimisse kui ka ekspordi- ja tootearendusse. Raplamaa Partnerluskogu ja PRIA toetusel rekonstrueerisime tootmishoone, alles jäid vaid vanad müürid, ja lõime kõikide normidele vastava tänapäevase töökeskkonna,” kirjeldab Rapla Metalli tegevjuht Magrus Maidre. Ettevõttes töötab tänase seisuga 25 inimest, juurde otsitakse ühte objektijuhti ja müügiesindajat.

Nimetades ettevõtte jaoks olulisemaid sündmusi läbi tegutsemisaja toob mees esimesena välja aasta 2010, mil alustati koostööd MTÜga Eesti Pakendiringlus ja hakati tootma pakendipresse. Kaks aastat hiljem tehti siin esimesed 100–500 kW pelletikatlad, 2013 valmis Rapla Metall OÜ uus tootmishoone, 2014 algas konteinerkatlamajade tootmine. „Tänaseks on Rapla Metall Eesti suurim soojusseadmete täislahendusi pakkuv tootmisettevõte – katel, mahuti, põleti, kütuse punker ning sanitaartehniline paigaldus – kõik ühest kohast,” saab Maidre uhkust tunda. Ettevõtte käibekasv on olnud keskmiselt 20–30% aastas. „Kui võrrelda näiteks aastaid 2011 ja 2015, siis katelde tootmismaht kasvas 400% ja akumulatsioonimahutitel 200%. Parimad aastad on olnud 2012 ja 2013, mil oli seni parim toodangu mahu ning kulude suhe,” räägib ta.

Rapla Metalli eesmärk on pakkuda toimivaid nüüdisaegseid keskkonnasõbralikke soojusseadmete terviklahendusi. Praegu toodetakse siin 25–500 kW leektoru teraskatlaid, 100- kuni 10 000-liitriseid akumulatsioonimahuteid, 80–180liitriseid veeboilereid, tahkekütuse põleteid, tahkekütuse etteandemehhanisme ja punkreid, konteinerkatlamaju, saunaahjusid ja juba eelpool mainitud jäätmepresse. „2011. aastal täienes meie soojusseadmete valik hakke kraaplao lahenduste ning erinevate kütuste transportööride võrra. 2012 alustasime pelletikatelde katsetamise ja turuletoomisega. 2013 lisandus viljakuivatitele mõeldud 600 kW õhkküttekatelde valmistamine,” jätkab Maidre loetelu.

Uusi tooteid töötab Rapla Metall välja koostöös ülikoolidega ja kaasates oma ala spetsialiste. „Mõistagi rakendame uute toodete juurutamisel ka ettevõttesisest ressurssi. Teeme prototüübi joonised, esmased katsetused enda katlalaboris, seejärel katsetame katlaid Eesti Maaülikoolis ning Soome akrediteeritud asutuses VTT.” Viimaste aegade uuematest toodetest tõstab Maidre esile õhkküttekatlad, pelletikatlad, pelletipunkrid, hakkelaod ja transportöörid ning katlad, mida on võimalik komplekteerida erinevate põletitootjate põletitega.

Tegevjuhi kinnitusel on Rapla Metalli trumpideks kvaliteet, innovaatilisus ning õiglane hind. „Peame olema paindlikud ja pakkuma kliendile terviklikku lahendust. Rapla Metalli katlad ja põletid on mõeldud väga erinevatele kütustele: halupuu, hakkepuit, vili/viljajäägid, puidugraanulid, pelletid, puidu- ja turbabrikett, saepuru ja höövellaastud. Ka tootmist püüame korraldada maksimaalselt paindlikult, et täita kliendi soove ja vajadusi. Kliendiga suhtlemisel peame tähtsaks individuaalset lähenemist, mis viiks mõlemale poolele meeldiva ja kasuliku pikaajalise koostööni. Valmistame kliendile sobiva küttelahenduse – ilma seda sihiks seadmata tänapäeval ei saa.”

Kui kirjeldada moodsa kütteseadme omadusi, siis neid on palju. Ennekõike peab see olema efektiivne ehk hea kasuteguriga, mugav hooldada ja käidelda, keskkonnasõbralik ja vastupidav. Seadme tulevane omanik peab Margus Maidre soovituse kohaselt katlal vaatama katla ehitust ja materjale, millest see on valmistatud. Samuti on väga tähtsad katla parameetrid ja katsetustulemused. Võimalusel tasub küsida tagasisidet sama toote kasutajalt. Rapla Metall annab oma seadmetele kaks aastat garantiid, aga Maidre kinnitusel on nende katelde ja akumulatsioonipaakide eluiga tegelikult 15–25 aastat.

Et järjel püsida, peab kütteseadmete tootja jälgima, milline kütus on eraisikutele või ettevõtetele kättesaadav ja soodne. „Vene ajal oli õli odav ja kõik ostsid õlikatlad. Tänapäeval kasutavad suurtarbijad hakkepuitu ja eramute omanikud kas halupuid või pelletit,” selgitab Maidre. Nende firma on suuna võtnud taastuvenergia katelde tootmisele. „Taastuvenergia on küttemajanduses prioriteet number üks ning keskkonnasõbralik. Tarbijale ei lisandu aktsiise ega muid piiranguid, see teeb taastuvenergial põhineva küttelahenduse odavamaks.”

Rapla Metalli seadmete kasutajate seas on tegevjuhi hinnangul võrdselt erakliente ja asutusi. „Klientideks on valla asutused, sh lasteaiad, kooli- ja vallamajad, lisaks palju tootmishooneid ning kodumajapidamisi. Palju on eritellimusi, sest klientide vajadused on erinevad ja standardtoodang ei pruugi olla parim lahendus.”

Peale seadmete valmistamise pakub ettevõte paigaldust, sest järjest rohkem soovivad kliendid terviklahendust, et saada täisgarantii ja järelhooldus kindlast kohast.

Tänase seisuga on Rapla metall jõudnud Eestis turuliidri positsiooni väikeste ja keskmiste kuni 500 kW soojusseadmete tootmises. Kohalike tootjatega suurt konkurentsi Maidre hinnangul pole, küll aga välismaistega. „Reklaamime end kõige edukamalt inimeste kaudu, kes meie toodangut juba kasutavad. Messidel käime üsna aktiivselt: Eestis Maamess ja Tartu Ehitusmess. Soome, Rootsi ja Taani erialamessidel oleme samuti osalenud ning pisut ostame ka meediareklaami.”

Kui kohalikuks turuliidriks tõusmise eesmärk on juba täitunud, siis sellega ei taheta piirduda. Ekspordimahtu peab Rapla Metall juba lähitulevikus tegevjuhi kinnitusel oluliselt kasvatama, kuna praegu jõuab siinne toodang vaid vähesel määral Soome, Rootsi, Lätti ja Leetu, aga tootmisressursist on rakendatud pool. „Ekspordi väike osakaal ongi praegu meie suurim probleem. See on tõsine väljakutse. Teine murekoht on erialaspetsialistide leidmine ja kolmas tööjõukulude kasv. Aga olen kindel, et saame hakkama,” on Maidre optimistlik.

Populaarne

Tagasi üles