Tere karmid valikud

FOTO: Stanislav Moshkov / Scanpix

Täpselt nädal tagasi algatas Harju maakohus aktsiaseltsi Tere saneerimismenetluse. Nüüd on jäme ots saneerimisnõustajate käes, kelleks kohus on nimetanud vandeadvokaadid Marko Kaevando ja Tarvo Lindma. Tõsi, saneerimiskava peab hiljemalt 60 päeva jooksul esitama Tere juhatuse ainus liige Oliver Kruuda, kuid seda nõustajatega kooskõlastatult. Aeg kulub paraku halastamatult, 7 päeva sellest on juba kulunud.

Kaevando ja Lindma ametikaaslane vandeadvokaat Urmas Ustav on juba juhtinud tähelepanu sellele, et Eestis on siiani olnud väga vähe tõsimeelseid saneerimismenetlusi ning veelgi vähem edukalt läbitud saneerimisi. Temaga jääb üle vaid nõustuda.

Saneerimismenetluse edukuse üks eeldusi on ausus. Ka Kruuda pidi saneerimismenetluse algatamisel alla kirjutama vandetekstile: „Mina, Oliver Kruuda, kinnitan oma au ja südametunnistuse kohaselt, et kohtule esitatud andmed vara, võlgade ja äritegevuse kohta on mulle teadaolevalt õiged.“

Tere senist arenguteed vaadates võib tublisti kahelda, kas Kruuda oma vandetõotust ka pidada suudab. Juba Tere loomislugu muudab aususe mõiste äärmiselt ähmaseks. Asutati ju praegune AS Tere alles juulis 2007, asutajaks endine AS Tere, mis alustas tegevust mais 1994 Tallinna Piimatööstuse aktsiaseltsina, nimetas end juunis 2006 Tereks ja aasta hiljem juulis 2007, kui kogu vara uude Teresse üle kanditi, aktsiaseltsiks Rubla.

Praeguse Tere kodulehel väidetakse aga siiani eksitavalt, et tegu on Tallinna Piimatööstuse järeltulijaga. Tegelik järeltulija AS Rubla ei ole samas suutnud juba aastaid oma aruandeid esitada ning on saanud korduvalt kustutamishoiatusi. Muide, 2007. aasta aruanne, mis peaks kajastama vara liikumist praeguse Tere omandisse, on siiani esitamata.

2008. aasta oktoobris sai praeguse Tere omanikuks AS Luterma, mille pankroti kuulutati välja aprillis 2011. Olgu öeldud, et Luterma maksuvõlad küünivad siiani üle 4,44 miljoni euro. Kui keegi arvab, et Tere aktsiad jäid Luterma pankrotipessa, siis eksib ta rängalt. Novembris 2010 ehk viis kuud enne pankroti väljakuulutamist liikusid aktsiad ei-tea-kuhu. Tere omanikuks vormistati Nordea Banki siinse filiaali kliendikonto. Võib muidugi arvata, et kliendikonto omanik on pank ise, kellele Tere aktsiad on laenu katteks panditud. Mingist aususest siin aga küll rääkida ei saa.

Muide, Tere maksuvõlg ulatus selle nädala seisuga üle 1,06 miljoni euro. Olen alati sellistel puhkudel tahtnud küsida: kuidas meie maksu- ja tolliamet on kõike seda võimaldanud. Jah, ligi 0,72 miljoni euro osas on võlg ajatatud ja selle kohta on koostatud tasumisgraafik, kuid 0,3 miljonit eurot on võlga ju juurde tulnud, mis maksu- ja tolliameti enda kehtestatud reeglite kohaselt peaks ajatamisotsuse tühistama. Huvitav, mida peab tegema, et riik sulle sedavõrd palju järele annab?

Kõige kurvemas seisus on mõistagi piimatootjad, kellel on vähe lootust oma raha Terest kätte saada.

Populaarne

Tagasi üles