Piimatootmise seisust Eestis ja mujal Euroopas

Lehmad.

FOTO: Dmitri Kotjuh

Maaeluministeeriumi põllumajandusturu korraldamise osakond avaldas detsembri alguses põllumajandussektori 2015. aasta kolmanda kvartali ülevaate. Vaatleme siinkohal pikevalt ülevaate ühte osa, mis puudutas piimatootmist. Kogu ülevaatega on võimalik tutvuda maaeluministeeriumi kodulehel.

Statistikaameti esialgsetel andmetel toodeti 2015. aasta üheksa kuuga 582 500 tonni piima, mis on 26 100 tonni võrra ehk 4,3% vähem kui eelmise aasta sama ajaga. Kuigi eelmise aastaga võrreldes on piimatootmine veidi vähenenud, siis viimase viie aasta võrdluses ületas 2015. aasta üheksa kuu piimatoodang aastate keskmist ligi 3%.

Piima kokkuostuhind oli 2015. aasta üheksa kuu keskmisena vaid 237 eurot tonni kohta, mis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga oli 32% madalam. Viimati oli piima keskmine kokkuostuhind nii madalal tasemel 2009. aasta turukriisi ajal. Vaatamata piima madalale kokkuostuhinnale on piimalehmade produktiivsus veidi suurenenud. Piima keskmine toodang lehma kohta oli üheksa kuuga 6 243 kg, mis ületab eelmise aasta sama perioodi 13 kg võrra ning on kõrgeim tase kui kunagi varem Eestis nimetatud perioodil.

Kokkuostjatele realiseeriti 2015. aasta jaanuarist septembrini 542 700 tonni 4-protsendilise rasva- ja 3,4-protsendilise valgusisaldusega piima, mis on võrreldes eelmise aasta sama ajaga 30 200 tonni  ehk 5,3% vähem. Töötlemiseks või edasimüümiseks kokkuostetud piima osatähtsus kogu piimatoodangust küündis 93 protsendini.

Kvaliteedinäitajatelt oli kokkuostetud piim kõrge kvaliteediga: 99,5% piimast kuulus eliit- või kõrgemasse sorti (sealhulgas 62,2% eliitsorti ja 37,3% kõrgemasse sorti).

Pilk Euroopasse

Samas on antud ülevaade ka piima ja piimatoodete turuolukorrast kogu Euroopa Liidus. 2015. aasta üheksa esimese kuuga tarniti EL-s tööstustele piima eelmise aasta sama ajaga võrreldes 1,5% rohkem. I kvartali toodangu vähenemine (kehtis veel piimakvoot) asendus II kvartalis piimatootmise kasvuga ning III kvartalis kasv jätkus ning septembris ületasid EL kogutarned eelmise aasta taset samas võrdluses 2,4%.

Kolme esimese kvartali kokkuvõttes suurenes toodetav piimakogus 16 liikmesriigis, enim Iirimaal (9,89%), Luksemburgis (6,7%), Belgias ja Ungaris (mõlemas 5,4%). Vähenemine võrreldes eelmise aasta sama perioodiga toimus aga 11 liikmesriigis, sealhulgas enim Rumeenias (9%), Küprosel (4,5%) ja Kreekas (3,1%).

Euroopa Liidu piima keskmise kokkuostuhinna langus III kvartali lõpus peatus ning tõusis septembris võrreldes augustiga 0,6% tasemele 29,9 eurot 100 kg kohta. Septembris tootjale makstud hind jäi aga eelmise aasta sama kuu hinnast 18% madalamaks.

Euroliidu madalaimat piima hinda maksti ka III kvartalis Balti riikide tootjaile. Eestis langes keskmine piima kokkuostuhind III kvartalis võrreldes II kvartaliga 2,8% tasemele 22,6 euro 100 kg kohta, Läti ja Leedu hinnatasemed küündisid kvartali lõpus napilt üle 20 euro 100 kg kohta (Lätis oli piima keskmine kokkuostuhind III kvartali lõpus 4,6% eelmise kvartali lõpust madalam ning Leedus 2,8% madalam). Septembris maksti tootjale Eestis piima eest 10% ning Lätis ja Leedus vastavalt 12% ja 13% vähem kui eelmisel aastal samal ajal.

 Soomes tõusis keskmine piima kokkuostuhind III kvartalis võrreldes eelnenud kvartaliga 1,3%, jõudes tasemele 37,52  eurot 100 kg kohta (eelmise aasta sama ajaga võrreldes oli aga 14% langus).

Piimatoodetest

Peamiste piimatoodete hinnad 2015. aasta III kvartalis võrreldes II kvartaliga langesid, kuid languse tempo aeglustus ning septembris pöördusid või ja pulbrite hinnad vähehaaval tõusule ning juustude hinnad stabiliseerusid. Kvartaliga langes enim Cheddar juustu hind (6,6%), kukkudes 296 euroni 100 kg kohta. Või hind vähenes 4,3% ehk 289 euroni 100 kg kohta, pulbrite hinnad 3,8% (lõssipulbri hind oli 175 eurot ja täispiimapulbri hind 227 eurot 100 kg kohta) ning Edam juustu hind 3,2% (100 kg maksis 242 eurot). Lõssipulbri hinnalangus tähendas kukkumist sekkumishinna tasemele ning juuli keskel hakati mõnes liikmesriigis pulbrit sekkumislattu müüma. Või hind ületas kvartali lõpu seisuga sekkumishinda 30 protsendipunkti võrra.

Eelmise aasta III kvartali lõpuga võrreldes oli Edam juustu hind selle aasta III kvartali lõpus 23,2% madalam, lõssipulbri hind 19,7%, Cheddar juustu hind 16,1%, piimapulbri hind 7,7% ning või hind 5,9% madalam.

Hinnad maailmaturul

Maailmaturul pöördusid piimatoodete hinnad III kvartali lõpupoole tõusu suunas. USA hinnad on kõrgeimad, Euroopa Liidu hinnad on konkurentsivõimelisimad (madalaimad) pulbril, Okeaania hinnad või ja juustu osas.

ELi piimatoodete ekspordimahud III kvartalis eelmise aastaga võrreldes suurenesid. Nii võid kui ka pulbreid (v.a lõssipulber) veeti kvartali kõikidel kuudel välja rohkem, juustu kahel viimasel kuul rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. 2015. aasta 9 kuu kokkuvõttes viidi või ja võiõli välja 33%, lõssipulbrit 10% ja täispiimapulbrit 1% rohkem kui eelmisel aastal sama ajaga. Juustude väljaveo miinus eelmise aastaga võrreldes kahanes aga vaid 5%-le.

Impordi puhul jõudsid Hiinasse sisseveetavad kogused III kvartalis eelmise aasta sama ajaga võrreldavale tasemele, kuid 9 kuu kokkuvõttes on täispiimapulbri, või ja lõssipulbri impordikogused suures miinuses (vastavalt -52%, -27% ja -21%), vaid juustu on imporditud veidi rohkem (+5%).

Teine oluline importija, Venemaa, on 2015. aasta kaheksa esimese kuuga vähendanud juustu sissevedu võrreldes eelmise aasta sama ajaga 48%, või sissevedu 39% ning täispiimapulbri sissevedu 29%, lõssipulbri import oli aga 23% suurenenud.

Populaarne

Tagasi üles