iDeal kampaania

Eesti piimatootjad said teada kvoodiületustrahvi suuruse

Lehmad lüpsikarusellil.

FOTO: Laura Oks / Postimees / Scanpix

Eestile 2014/2015 piimakvoodi-aastaks kinnitatud tarnekvoodi korrigeeritud täituvus oli 101,16 protsenti. 280 tarnekvooti ületanud tootjal tuleb maksta kokku üle 2,2 miljoni euro kvoodiületustasu, teatas PRIA.

Lõppenud kvoodiaastal oli Eestile määratud piimakvoot 0,7 miljonit tonni, täpsemalt 692 926 049 kg. Sellest suurem osa oli tarnekvoot (688 083 544 kg) ja väiksem otseturustuskvoot (4 842 505 kg). Kvoot oli kokku 765 tootjal, neist 669-l oli tarne- ja 158-l otseturustuskvoot.

Eesti otseturustuskvoot sai täis 70,91 protsendi, tarnekvoot 105,04 protsendi ulatuses.

Kvoodiületustasuga maksustatava koguse leidmiseks vähendas PRIA võrdeliselt kõigi individuaalset kvooti ületanud põllumajandustootjate tarnitud piimakogust reservis olnud kvoodi ning täitmata jäetud kvoodi ulatuses.

Tarnekvooti ületanud tootjaid on kokku 280. Kvoodi ületamise eest peavad nad maksma trahvi, mille määr on 27,83 eurot 100 kg kohta. Kokku tuleb tootjatel kvoodi ületamise eest tasuda  2 218 212 eurot.

Individuaalse kvoodi täitmise kohta saatis PRIA kõigile kvoodiomanikele teatised. Kvoodi ületajatele saadetakse lisaks otsus trahvisumma suuruse ja selle arvutuskäigu kohta.

Tarnekvoodi ületajatel on võimalik kvoodiületustasu maksmist ajatada kolmele aastale. Selleks tuleb esitada PRIAle kümne päeva jooksul taotlus. Ajatamist saab taotleda üle saja eurose trahvi puhul. Kes ajatamise ei taotle, peab trahvi tasuma enne 1. oktoobrit.

Populaarne

Tagasi üles