Koroonakriis toob maapiirkondadesse kiirema interneti

Maa- ja hajaasustusega piirkondades jätab ühenduse kvaliteet kohati soovida ja kodukontoris töötamine on raskendatud.

FOTO: Max Kovalenko via www.imago-images.de/imago images/Lichtgut

Valitsus kiitis esmaspäevasel kabinetinõupidamisel heaks COVID-19 lisaeelarvega ettenähtud vahendite kasutuselevõtmiseks vajalikud määruste kavandid, millega muuhulgas toetatakse kiire interneti püsiühenduse viimist maapiirkondadesse. 

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siemi sõnul on internetiühenduse omamine tänapäeval elementaarne vajadus töö tegemiseks, riigiga asjaajamiseks ja ostude sooritamiseks, kuid praegune eriolukord on kitsaskohad selgelt välja toonud.

„Kodukontoris olles ja kaugtööd tehes on suurenenud vajadus kiire interneti järele ja kui linnapiirkondades on ühendustega hästi, siis maa- ja hajaasustusega piirkondades jätab ühenduse kvaliteet kohati soovida,“ märkis minister. 

Valitsus otsustas lisaeelarvega „viimase miili“ jaoks eraldatud 15 miljonit eurot jagada kaheks toetusmeetmeks.

Esimese meetme maht on kuus miljonit eurot ning sellest antakse sideettevõtjatele investeeringutoetust järgmise põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu ehitamiseks, mis võimaldaks võimalikult paljudel sihtpiirkondades asuvatel lõppkasutajatel ülikiire ehk vähemalt 100mbit/s kiirusega ühenduse kasutamist.

Teine meede koos üheksa miljoni euroga on suunatud lõpptarbijatele kiiret ühendust võimaldavate kaabel- või traadita püsiühendusvõrkudega liitumisega seotud kulude hüvitamiseks. Toetuse suurus on maksimaalselt 300 eurot ühe juurdepääsuvõrgu lõpp-punkti kohta. 

„Täiendavad vahendid suunatakse kindlatesse sihtpiirkondadesse ehk nii-öelda valgetele aladele, kus täna kiire internetiühenduse saadavust pole ega lähiajal muidu ei tuleks. Kriitilisemad alad selgitame avaliku konsultatsiooni käigus välja ja meie eesmärk on luua liitumise võimalus võimalikult paljudele peredele ja ettevõtetele,“ ütles Siem. 

Valitsus kiitis heaks määruste kavandid ning nüüd asub majandus- ja kommunikatsiooniministeerium vastavalt Euroopa Liidu riigiabi reeglitele läbi viima avalikku konsultatsiooni nn valgete alade väljaselgitamiseks. Seejärel töötab ministeerium välja täpsed määrused, eesmärgiga meetmed võimalikult ruttu avada. 

Populaarne

Tagasi üles
Back