Algab loomakasvatuse toetuste taotluste vastuvõtt

Piimalehmad. Pilt on illustratiivne.

FOTO: Mihkel Maripuu

2. märtsist 23. märtsini toimub loomakasvatuse toetuste (LOT) taotlemine. Kõik taotlused tuleb esitada elektrooniliselt e-PRIA vahendusel.

2020. aastal saab uue toetusena eraldi taotleda piimalehma kasvatamise otsetoetust Saaremaal, Hiiumaal, Muhus, Kihnus ja Ruhnus asuvate piimalehmade kohta ning nendele toetust taotledes puudub karjas olevate toetatavate piimalehmade arvu piirang nagu eelnevatel aastatel. Nimetatud valdades ei kehti enam reegel, kus suuremate kui 100 piimalehma karjade toetuse ühikumäär korrutati koefitsiendiga 0,5.

Nii nagu varasemaltki saab mujal Eestis toetust taotleda piimalehmadele, mille karja suurus on kuni 400 looma. Siinkohal on muutunud reegel, mis käib vääramatu jõu või erandlike asjaolude kohta. Kui vääramatu jõu või erandlike asjaolude tõttu läheb piimalehm taotleja karjast välja, siis nüüd arvestatakse seda lehma ka piimalehma kasvatamise otsetoetuse puhul karja suuruse arvutamisel.

Uuendusena rakendatakse 2020. aastal mõlema piimalehma kasvatamise otsetoetuse puhul niinimetatud taotluseta süsteemi, kus taotlusele loomade arvu ei märgita, piisab taotlemise märkest.

Toetust antakse ajavahemikul 2. märtsist 8. maini taotleja karjas peetavate nõuetekohaste piimalehmade arvu aritmeetilise keskmise alusel. Arvestamise aluseks võetakse piimalehmade arv põllumajandusloomade registri andmete põhjal nimetatud ajavahemiku iga päeva kohta.

Populaarne

Tagasi üles
Back