iDeal kampaania

Erametsaliit: tulumaksusoodustus paneks omanikke müümise asemel metsa majandama

  • Väikemetsaomanike arv ja nende omandis oleva metsamaa pindala väheneb.
  • Müügiga kaasneb sageli ka elukoha vahetus ja maapiirkondadest lahkumine.
  • Liit paneb ette metsatehingutelt tulumaksusoodustust 5000 eurot aastas.

Erametsaliidu hinnangul on hetkeolukorras väikemetsaomanikud metsa majandamise asemel rohkem motiveeritud seda müüma. Olukorda võiks parandada tulumaksusoodustus.

FOTO: Margus Ansu

“Viimase viie aasta jooksul on väikemetsaomanikud olnud aktiivsed oma metsamaa müümisel. Metsa ostavad kokku agressiivsed hangeldajad ja endise omaniku rahulik majandamine asendatakse intensiivse äriplaaniga,” märkis Eesti Erametsaliidu juhatuse esimees Ando Eelmaa.

Tema hinnangul on ranged nõuded, keerulised kliimaolud ja linnainimeste pahameel metsaraiete üle on seadnud täbarasse olukorda just väikemetsaomanikud, kes näevad pahatihti lahendusena metsamaa müüki ning tänane metsadebatt mõjutab kõige valusamalt maapiirkondades elavaid inimesi.

Maa-ameti andmetel on füüsilisest isikust metsaomanikud teinud aastatel 2014–2018 metsamaaga 16 640 tehingut, kokku ligi 100 000 hektari osas. Väikemetsaomanike arv ja nende omandis oleva metsamaa pindala on sellega järjepidevalt vähenenud. Kinnistute müügiga kaasneb sageli ka elukoha vahetus ja maapiirkondadest lahkumine.

Eelmaa sõnul on metsamajandamine väikestele metsaomanikele oluline täiendav sissetulekuallikas. “Mets toob piltlikult toidu lauale, parandab katuse ja koolitab lapsed. Mets on ikka olnud maainimese pank ja pensionisammas,” ütles Eelmaa.

Kuna omandireformiga tagastatud metsamaa müük on tulumaksuvaba, kipuvad väikeomanikud praegu eelistama kinnistu müüki.

“Metsa kui keskkonna väärtust näeb ka selle omanik. Aga naabril ei saa keelata tema enda õunapuult toiduks vilju noppida sellepärast, et teise maja aknast on neid õunu ilus vaadata,” näitlikustas erametsaliidu juht tänast olukorda, kus metsaomanikud kipuvad võimalike piirangute, võõraste pahameele aga ka kõrge maksukoormuse tõttu oma metsa ise majandamise asemel hoopis maha müüma.

Ühe lahendusena näeb Eesti Erametsaliit ka maksusüsteemi muutmist nii, et see motiveeriks väikemetsaomanikke metsamaa müümise asemel oma metsi majandama. Kuna omandireformiga tagastatud metsamaa müük on tulumaksuvaba, kipuvad väikeomanikud praegu eelistama kinnistu müüki.

Valitsuse tegevuskava punkt 15.3. kohaselt tuli rahandusministril koostöös keskkonnaministri ja maaeluministriga Vabariigi Valitsusele esitada 2019. aasta novembris ettepanekud maksusüsteemi muutmiseks, et soodustada väikemetsaomanikke metsamaa müümise asemel oma metsi majandama.

Sellest tulenevalt on liit rahandusministeeriumile teinud ettepaneku metsaomanike maksustamisel arvesse võtta investeeringud enne ja pärast metsamaterjali müümist. Täpsemalt, et füüsilisest isikust metsaomanike maksustamisel rakendada metsatehingutel tulumaksusoodustust 5000 eurot aastas.

Eesti Erametsaliit on erametsaomanike esindusorganisatsioon, kelle liikmeteks on metsaomanike kohalikud ühingud. Erametsaliit esindab metsaomanike huve metsapoliitikas ning teeb selleks konstruktiivset koostööd riigi ja kolmanda sektori esindajatega.

Populaarne

Tagasi üles