Suurtest kärbetest jahmunud põllumehed kogunevad esmaspäeval

Üleminekutoetuste kärpimine on tugev löök kodumaisele põllumajandustootmisele.

FOTO: ANTS LIIGUS/PRNPM/EMF

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda kutsus esmaspäevaks kokku nõukogu erakorralise kohtumise, et analüüsida valitsuse tehtud suuri kärpeid järgmise aasta üleminekutoetuste maksmisel ja võimalikke edasisi samme.

Valitsus andis teisipäeval teada, et vaatamata varasematele lubadustele vähendatakse järgmisel aastal üleminekutoetuste summat 15,3 miljonilt eurolt vaid 5 miljonile eurole.

„Üleminekutoetuste kärpimine on tugev löök kodumaisele põllumajandustootmisele, mis on mitme varasema ebasoodsa aasta tõttu sattunud keerukasse finantsseisu. Olukorras, kus Eesti põllumeestele makstav Euroopa Liidu otsetoetuste tase on umbes kolmandiku võrra väiksem Euroopa Liidu keskmisest ja meie tootmiskulud umbes kolmandiku võrra keskmisest kõrgemad, on siseriiklikel toetustel ettevõtete konkurentsivõime tagamisel väga oluline roll,“ rõhutas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu esimees Olav Kreen.

Kreeni sõnul on suur hulk koja liikmeid väljendanud muret usalduse vastu poliitilisse süsteemi, kus nii olulised suunamuutused jõuavad ettevõtjateni alles pärast otsuse tegemist.

Suur hulk koja liikmeid on väljendanud muret usalduse vastu poliitilisse süsteemi, kus nii olulised suunamuutused jõuavad ettevõtjateni alles pärast otsuse tegemist.

Jüri Ratase poolt juhitud eelmine valitsusliit suutis taastada põllumajandusettevõtjate kindlustunde ja paistis silma kohalikku põllumajandust ning maaelu soosiva poliitikaga. Ka praeguse võimuliidu lepe oli paljulubav, kuid tekkinud olukord sunnib seisukohti üle vaatama.

„Kutsusingi olukorra analüüsimiseks ja edasiste sammude otsustamiseks kokku nõukogu erakorralise koosoleku. Lisaks üleminekutoetustele on päevakorral mitmed sektori jaoks väga olulised otsused: Euroopa Liidu järgmise perioodi eelarve, põllumajandusliku diislikütuse tulevik ja maade ümberhindamisega seonduv, mis kõik omavad suurt mõju ettevõtete finatstulemustele,“ selgitas Kreen.

Populaarne

Tagasi üles