Eesti-Läti nutilahendus võimaldab metsa seisukorda kaugelt hinnata

Uus rakendus lubab metsade seisukorda ka kaughinnata.

FOTO: ForestMan

Eesti-Läti koostööprojekti tulemusena valminud uus metsade majandamise tarkvara ForestMan lubab kasu nii erametsa omanikele, kes soovivad teada, kus täpselt nende maaomandi piirid kulgevad, kui ka mitmesugustele ettevõtetele, mis tegelevad metsaga. Metsaandmeid saab veebirakenduse abil otsida nii Eesti kui ka Läti metsade kohta.

“Sellist tarkvara, mis võimaldaks kahe riigi metsaandmeid vaadata ühest ja samast programmist, varem olemas ei olnud. Meilt on seda varasemalt küsitud ning nüüd lõpuks on selline võimalus olemas,“ rääkis veebirakenduse arendusmeeskonna Eesti-poolse partneri, Deskis OÜ esindaja Pille Kaas.

Tema sõnul hakatakse kahe riigi vahelisi piiriüleseid päringuid tulevikus kindlasti ka tegema, sest Lätis on nii metsa- kui ka maakatastriandmeid väga keeruline saada. “Seal on olemasolevate andmebaaside ning registrite kasutamine oluliselt kulukam ja keerulisem,“ täiendas Kaas.

Tarkvara saab kasutada nii arvutites kui nutiseadmetes. Kaasi sõnul lisab uuele rakendusele mitmeid uusi võimalusi satelliidiandmete kaasamine, mis võimaldavad ka metsa seisukorda kaughinnata.

Sellist tarkvara, mis võimaldaks kahe riigi metsaandmeid vaadata ühest ja samast programmist, varem olemas ei olnud.

„Metsanduse jaoks on olemas spetsiaalsed valmislahendused, millele on meie uue veebirakenduse keskkonna kaudu mugav ligi pääseda. Näiteks saab saata huvipakkuva metsapiirkonna analüüsimisele ning saada vastus, kas seal on viimase kuu või aasta jooksul toimunud muutused – tuulemurd, lageraie või põleng. Suurtes metsamassiivides ei jõua kogu aeg alati kohal käia, nüüd on võimalik saada satelliitandmete põhjal teave, et kusagil on mingi muutus toimunud,“ rääkis Kaas.

Interreg Estonia-Latvia projektirahastuse toel valminud veebirakenduse kallal tegid Eesti ja Läti projektimeeskonnad tööd rohkem kui aasta.

Populaarne

Tagasi üles