Põllumeeste avalik pöördumine: limiitide kehtestamine pärsib konkurentsivõimet

Ka Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus on pöördumisele alla kirjutanud.

FOTO: Eero Vabamägi / Postimees

Põllumeeste esindusorganisatsioonid saatsid täna valitsuserakondade juhtidele Jüri Ratasele, Helir-Valdor Seederile ja Mart Helmele avaliku pöördumise, milles väljendatakse sügavat muret seoses kavatsustega muuta põllumajandusliku otstarbega erimärgistatud kütuse kasutamisega seotud piiranguid ja seada sisse erimärgistatud kütuse kasutamise limiidid, sest selline limiitide kehtestamine hakkab ilmselgelt pärssima Eesti põllumajandusettevõtete konkurentsivõimet.

Eesti põllumajanduse esindusorganisatsioonid tunnustavad valitsuskoalitsiooni tahet võidelda maksupettustega ja toetavad erimärgistatud diiselkütuse võimaliku väärkasutuse lõpetamiseks õigustatud isikute registri sisseseadmist ja kütuse müügile eelneva isikute tuvastamise süsteemi loomist, kuid pöördumisele alla kirjutanud esindusorganisatsioonid ei ole nõus hektari- ja loomapõhiste limiitide kehtestamisega erimärgistatud kütuse kasutamisel, sest ettevõtjate vajadused ja tootmistingimused erinevad sõltuvalt piirkonnast, ilmast, tootmissuunast ja -tehnoloogiast ning teistest teguritest väga olulisel määral, mis ei võimalda õiglaste limiitide kehtestamist.

Põllumehed soovitavad kütuse väärkasutuse lõpetamise kaudu vabanevad vahendid suunata eriotstarbelise kütuse aktsiisi langetamiseks, sest tänane põllumajanduskütuse aktsiisimäär on üle kuue korra kõrgem Euroopa Liidu poolt kehtestatud miinimummäärast ja üle kahe korra kõrgem Lätis ja Leedus kehtivast põllumajanduskütuse aktsiisimäärast. Eesti põllumeestele makstavad põllumajanduse otsetoetused on aga oluliselt madalamad Euroopa Liidu keskmisest.

Pöördumisele on alla kirjutanud kolme suurema üleriigilise esindusorganisatsiooni ja nelja suurema valdkondliku põllumajandusorganisatsiooni juhid: Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eestimaa Talupidajate Keskliit, Eesti Noortalunikud, Eesti Aiandusliit, Eesti Lihaveisekasvatajate Selts, Eesti Mahepõllumajanduse Koostöökogu ja Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu.

Eesti põllumeeste avalik pöördumine koalitsioonierakondade poole: 

Lugupeetud härra Jüri Ratas, härra Helir-Valdor Seeder ja härra Mart Helme 

Eesti põllumeestele valmistab sügavat muret kavatsus muuta erimärgistatud kütuse kasutamisega seotud piiranguid ja seada sisse erimärgistatud kütuse kasutamise limiidid, sest selline limiitide kehtestamine hakkab ilmselgelt pärssima Eesti põllumajandusettevõtete konkurentsivõimet. Põllumajanduses kasutatav soodusmääraga diiselkütus on oluliseks nurgakiviks kodumaise toidutootmise konkurentsivõime kindlustamisel, mistõttu tuleb tänase süsteemi täiustamisel tegeleda vaid eriotstarbelise kütuse väärkasutuste tõkestamisega, mitte seada täiendavaid piiranguid põllumajandustootjatele erimärgistatud kütuse kasutamisel tootmiseks vajalikus mahus. Pöördumisele alla kirjutanud Eesti põllumajanduse esindusorganisatsioonid ei ole nõus hektari- ja loomapõhiste limiitide kehtestamisega erimärgistatud kütuse kasutamisel, sest ettevõtjate vajadused ja tootmistingimused erinevad sõltuvalt piirkonnast, ilmast, tootmissuunast ja -tehnoloogiast ning teistest teguritest väga olulisel määral, mis ei võimalda õiglaste limiitide kehtestamist. Eesti põllumajanduse esindusorganisatsioonid tunnustavad valitsuskoalitsiooni tahet võidelda maksupettustega  ja pakuvad erimärgistatud diiselkütuse võimaliku väärkasutuse lõpetamiseks õigustatud isikute registri sisseseadmist ja kütuse müügile eelneva isikute tuvastamise süsteemi loomist. Väärkasutuse lõpetamise kaudu vabanevad vahendid soovitame suunata eriotstarbelise kütuse aktsiisi langetamiseks, sest tänane põllumajanduskütuse aktsiisimäär on üle kuue korra kõrgem Euroopa Liidu poolt kehtestatud miinimummäärast ja üle kahe korra kõrgem Lätis ja Leedus kehtivast põllumajanduskütuse aktsiisimäärast. Eesti põllumeestele makstavad põllumajanduse otsetoetused on aga oluliselt madalamad Euroopa Liidu keskmisest. Põllumajanduses kasutatava kütuse aktsiisi langetamine aitab kodumaiseid toidutootjaid hoida konkurentsis teiste riikide põllumeestega. 

Põllumehed ei toeta süsteemi muutmisel ettepanekuid, mis viiksid aktsiisivahe tagantjärgi kompenseerimiseni, sest see suurendaks ettevõtete likviidsusprobleeme ja halduskoormust. Kokkuvõttes kutsume valitsuskoalitsiooni üles erimärgistatud diiselkütuse süsteemi täiustamisel lähtuma koalitsioonilepingus kokku lepitud kesksetest põhimõtetest tagada Eesti põllumajandus- ja toidutootjatele võrdsed tingimused Euroopa Liidus, kindlustada Eesti isevarustatus põhitoiduainetega ning edendada Eesti toidu eksporti. Põllumajandustootjate vajadustega arvestav kütusesoodustuse andmine panustab otseselt kõikide eelnimetatud suurte eesmärkide saavutamisse.

Populaarne

Tagasi üles