Veebipoodides müüakse keelatud taimekaitsevahendeid

Kõige enam oli keelatud toodetest müügis Roundup Garden. Tegemist on herbitsiidiga, mida võib küll veel kasutada kuni 2020. aasta juulini, kuid müüa seda toodet enam ei tohi.

FOTO: Craig Robinson / PantherMedia / Craig Robinson

Sel suvel kontrollis Põllumajandusamet 72 taimekaitsevahendite müügi ja reklaamiga seotud veebilehte, millest 25 pakkusid ostmiseks taimekaitsevahendeid ning nendest 17 juhul esines nõuetele mittevastavusi.

Kuigi siiani ei ole veebilehtede kontroll olnud regulaarne, siis edaspidi nende ülevaatus sageneb, sest järjest rohkem kasutatakse ostudeks veebipoode.

Põllumajandusameti taimekaitse ja väetise osakonna peaspetsialist Kaisa Vahtmäe kirjutab Maablogis, et kodulehtede ülevaatuse käigus leiti 26 erinevat vahendit, mida ei ole registris ning seega ei tohi neid ka reklaamida ega müüa.

Kõige enam oli keelatud toodetest müügis Roundup Garden. Tegemist on herbitsiidiga, mida võib küll veel kasutada kuni 2020. aasta juulini, kuid müüa seda toodet enam ei tohi.

Ebakorrektsusi leidus ka toodete nimetuse puhul. Turule lubatud taimekaitsevahendi nimele on tihti lisatud tähe- ja numbrikombinatsioone, mis olid jäänud märkimata, kuid see on osa ametlikust nimest. Tooteid tuleb esitleda õige nimetusega, et ei tekiks segadust ega väärkasutamise võimalust. Mõne toote erinevus peitubki ainult lisatud tähtedes või lühendites. 

Avastati ka tooteid, millele oli lisatud märkus „mesilastele ohutu“. Kuna toote kirjelduses ei tohi kasutada väljendit „kahjutu“ või „mittetoksiline“, siis ka väljend „mesilastele ohutu“ on eksitav. Nõuetele vastava kasutamise korral on küll oht viidud miinimumini, kuid täit ohutust lubada ei saa.

Mõnel juhul esitleti tooteid taimekaitsevahendina, kuigi need seda tegelikult ei ole, näiteks erinevad taimetõmmised ja haavapeitsid. Kuna need tooted ei sisalda taimekaitsevahendi toimeaineid, siis ka nende nimetamine taimekaitsevahendiks on eksitav.

Tänapäeval on võimalik pea kõike tellida internetist. Nii on ka taimekaitsevahenditega. Tellides tooteid välismaalt või tuues neid teisest riikidest on suur risk, et need vahendid ei ole Eestis lubatud või ei oma eestikeelset kasutusjuhendit.

Sõltuvalt asukohast ja kliimatingimustest on toodete kasutustingimused riigiti erinevad ning valedel tingimustel kasutamisega seatakse ohtu enda, teiste inimeste ja loomade tervis ning keskkond. Seetõttu ei tohi tuua ega tellida taimekaitsevahendeid teistest riikidest, kui need ei ole Eestis turule lubatud ega oma eestikeelset etiketti.

Loe teemast pikemalt Maablogist.

Populaarne

Tagasi üles