Euroopa kalanduse oma X-tee aitab illegaalse püügi vastu

Andmevahetuskiht FLUX (Fisheries Language for Universal eXchange), mida kasutab enamik ELi liikmesriikide administratsioone, võimaldab jälgida ligi 85 000 kalalaeva.

FOTO: Caro / Sorge / Caro / Sorge

Euroopa Liidus kasutatakse kalapüügiandmete vahetamiseks andmevahetuskihti FLUX, kus ligi 85 000 kalalaeva vahetavad turvatud kanalit pidi püügiandmeid.

Maaeluministeeriumi kalamajandusosakonna kutselise kalapüügi korralduse büroo nõunik Keno Kaasiksoo tutvustab maablogis, et FLUXi ((Fisheries Language for Universal eXchange) kaudu saab Euroopa Liidu riikidele jagada näiteks infot, kes ja kus millist liiki, kui palju ja milliste püügivahenditega kala püüdis. Samuti saab jagada infot, kus kalasaagiga randuti ja millised transpordi- või müügitegevused sellele järgnesid.

FLUXi eesmärk on eelkõige piirata illegaalset, raporteerimata ja reguleerimata püüki. Tänu ühisele platvormile on andmevahetus kontrollitud kvaliteediga ning administraatoritele seiratav ja hallatav. 

ÜRO juurde on loodud töörühm, mis käib FLUXi tutvustamas ka väljaspool Euroopa Liitu. Tulevikus ei pruugi FLUXil põhinev kalandusandmete edastamine piirduda üksnes ELiga, vaid võib oluliselt laieneda. Näiteks juba sügisel võivad kalalaevade positsiooniandmed hakata liikuma ELi liikmesriikide ja Kirde-Atlandi Kalanduskomisjoni (NEAFC) vahel.

Loe FLUXist lähemalt maablogist.

Populaarne

Tagasi üles