Juulis toimub põllumajanduse suurandmete konverents

Binaarkood

FOTO: SCANPIX

Põllumajanduse digitaliseerimise käigus on esile kerkinud hulgaliselt küsimusi: millised on riigi ja millised erasektori ülesanded põllumajanduse suurandmete süsteemis? Kuidas leida tasakaalupunkt avaliku sektori huvide ja põllumajandustootjate huvide vahel? Kes on põllumajandustootmise käigus tekkivate andmete omanik?

Neil teemadel kõneldakse 2. juulil Tartus Eesti Maaülikooli peahoone aulas toimuval konverentsil ja selle eesmärgiks on tutvustada põllumajanduse suurandmete tegevusvaldkonna teadmussiirde pikaajalise programmi tegevusi ja tulemeid ning arutleda, missugused ootused, lootused või hirmud on seotud tulevikus loodava suurandmete süsteemiga.

Osalema on oodatud teemast huvitatud osapooled: põllumajandustootjad, teadlased, ametnikud, aga ka tarkvaraarendajad jt.

Ürituse korraldab Põllumajandusuuringute Keskus koostöös Eesti Maaülikooli, Eesti Taimekasvatuse Instituudi, Tieto Estonia AS ja E-Agronom OÜ-ga.

Konverentsil osalemine on tasuta. Üritus toimub „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse suurandmete tegevusvaldkonnas“ raames, toetab Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond.

Populaarne

Tagasi üles