Siloseire: silotegu saab alata järgmisest nädalast

Silotegu.

FOTO: Kristjan Teedema

Heintaimede sileerimise optimaalse aja seiret korraldab Põllumajandusuuringute Keskus (PMK) juba alates 2002. aastast. Siloseire selleaastane esimene tulemus näitas, et silotegu võiks alata järgmisest nädalast.

Esimene tulemus, 20. mail võetud proovidest, on avaldatud PMK veebis. Siloteoga saab alata järgmisel nädalast.

“Põldude vaatluse järgi ja soojussummat arvestades ei ole enamik kõrrelistest veel majanduslikus mõttes niitekõlbulikud. Heintaimiku kasvukõrgus on väike ja kogutud saak jääb tagasihoidlikuks. Soojad ilmad hetkel kestavad ja rohumassi juurdekasv on kiire,” kommenteeris sel nädalal võetud analüüsi tulemust Eesti Taimekasvatuse Instituudi teadur Uno Tamm.

Seire jaoks vajalikud proovid võetakse 27. mail, 3. juunil, 10. juunil ja 17. juunil ning nende põhjal pannakse kokku konkreetse nädala sileerimise info.

Info avaldatakse PMK veebilehel iga kolmapäev kuni jaanipäevani.

Proovid võetakse Eesti erinevatest piirkondadest – Harjumaalt, Lääne-Virumaalt, Pärnumaalt, Saaremaalt, Valgamaalt ja Võrumaalt. Analüüsid tehakse PMK söötade ja teravilja laboris.

Vaatluse all on erineva arengukiirusega kõrrelised: põldtimut, aruheinad, karjamaa-raihein ja liblikõielised: ristik, lutsern ning nende segukülvid kõrrelistega. Tulemused on abiks põllumajandustootjatele silo tegemiseks parima aja leidmisel.

Populaarne

Tagasi üles