Ministrile üle antud keskkonnakaitsjate plaan kehtestaks raierahu märtsist juuli lõpuni

Raierahu kestab praegu riigimetsas 15. aprillist 15. juunini.

FOTO: Elmo Riig

Keskkonnakaitsjad koodava ühenduse Eesti Metsa Abiks (EMA) delegatsioon kohtus kolmapäeval uue keskkonnaministri Rein Kokaga, et tutvustada kevadsuvise raierahu positiivseid külgi ja selgitada, kuidas raierahu pidamine parandaks lisaks metsloomade heaolule oluliselt ka meie metsakasvatuse ja puidu kvaliteeti.

Ministrile anti üle 15 organisatsiooni poolt allkirjastatud pöördumine, mis palub uuel ministril määrusega kevadsuvise metsarahu välja kuulutada, ja avaldati lootust, et uue ministriga hakatakse liikuma tasakaalustatuma metsanduse suunas.

Metsarahu positiivne plaan näeb ette üldise lindude ja loomade pesitsusaegse raierahu kehtestamist märtsi algusest soovitavalt juuli lõpuni. Positiivne plaan toetab Looduskaitseseaduse täitmist, aga ka perspektiivikamat metsakasvatust ja puidu kvaliteetsemat varumist.

Kevadsuvised raied võivad pakkuda töökohti, aga lisaks sigivate ja pesitsevate lindude ja loomade häirimisele halvendavad need ka kasvava metsa tervislikku seisundit ning turul ringleva ehituspuidu kvaliteeti. Samuti kulub igal aastal üüratult riigi raha meie maanteede ja teede remontimisele, kuna puidurekkadele antakse teedepiirangute ajal metsa väljaveoks erilubasid.

Metsarahu positiivne plaan viib metsades toimuva tegevuse kooskõlla looduskaitseseadusega, miks keelab pesitsevate metsalindude tahtlikku häirimist ja hävitamist ning nende pesade lõhkumist. Samuti parandab kasvava metsa seisundit.

EMA hinnangul vähendab nende plaan ka majanduslikke kahjusid nii metsakasvatajatele kui puidutöötlejatele, parandab varutud puidu kvaliteeti, motiveerib erametsaomanikke istutustöödele ja säästab nii riigi kui kohaliku omavalitsuse haldusalas paiknevaid teid ja maanteid.

Muu hulgas tõstatas keskkonnaminister ka lindude pesitsusaegse niidurahu pidamise küsimuse, mille vajalikkust kodanikuühendus kahtlemata toetab, plaanides ministri soovitusel sel teemal põllumajandusministeeriumiga lähemalt nõu pidada.

Lisaks kevadsuvise raierahu ettepanekule palus kodanikuühendus kaasata EMA metsanduse arengukava juhtrühma, mille probleemide kaardistamise ja huvirühmade arutelude faasist aktiivselt osa on võetud. Juhtrühma kaasamata jätmisel jääks ühenduse töö senist aktiivsust arvestades selgelt poolikuks.

Populaarne

Tagasi üles