21 miljonit ja kolm aastat: Ida-Virumaa jõed puhastatakse põlevkivireostusest

Purtse jõe puhastamise projekt. Põlevkivitööstuse jääkreostusest puhastamise käigus eemaldatakse ja puhastatakse tuhandeid tonne reostunud pinnast.

FOTO: Keskkonnaministeerium

Ida-Virumaal algab neljapäevaö suuremahuline põlevkivitööstuse jääkreostuse likvideerimine, mille käigus puhastatakse Purtse jõe enimreostunud lõik, Kohtla jõgi ja fenoolisoo reostusest, mille tekitasid Kohtla-Järve ja Kiviõli põlevkivitehased aastatel 1930-1980.

“Ettevalmistavad tööd algasid veebruaris Kohtla-Järve fenoolisoo ohutustamise, möödavoolukraavide rajamise ja raadamistöödega Kohtla jõe alal. Nüüd aga kutsusime ka kohalikud elanikud osa saama tänasest ajaloolisest hetkest, mil kopp maasse lüüakse ja algavad suuremahulised jõe puhastustööd. Kunagi varem ei ole Eestis nii suures mahus likvideeritud vooluveekogudes asuvat jääkreostust, seega on tegemist tõeliselt erakordse hetkega,” rääkis Keskkonnaministeeriumi projektijuht Raimo Jaaksoo.

21 miljonit eurot maksvad tööd viiakse lõpule 2022. aasta lõpuks. Projekti käigus eemaldatakse tuhandeid tonne reostunud pinnast. Esimeste tööde käigus ohutustatakse 14 hektari ulatuses Kohtla-Järve poolkoksimäest väljanõrgunud fenoolidega reostuud ala, rajatakse uus kraavisüsteem ja puhastatakse Varbe peakraav. Fenoolisoo reostunud osast kogutakse vesi kokku ja pumbatakse Kohtla-Järve reoveepuhastisse. Puhas vesi juhitakse kraavide süsteemiga fenoolisoost mööda Varbe peakraavi.

Kunagi varem ei ole Eestis nii suures mahus likvideeritud vooluveekogudes asuvat jääkreostust, seega on tegemist tõeliselt erakordse hetkega.

Järgnevalt puhastatakse 13 kilomeetrit Purtse ja Kohtla jõge ning rajatakse 3,4 km uut jõesängi. Puhastatav jõeosa eraldatakse esmalt ajutiste tammidega ja vesi juhitakse ajutise möödavoolukraavi või -torustiku abil jõesängist mööda. Seejärel kaevatakse reostunud pinnas välja. Puhastatud aladel taastatakse looduslik välimus.

Ajutised tammid, möödavoolukraav või torustik eemaldatakse ja vesi juhitakse tagasi puhastatud jõesängi. Väljakaevatud reostunud pinnas puhastatakse kõrgel temperatuuril kuumutades.

Projekteerimis-ehitustöid viib läbi Pinnasepuhastuse OÜ, projekti konsultandid on Kobras AS ja Maves AS. Tööde tellija on Keskkonnaministeerium.

Purtse jõe valgala ja fenoolisoo puhastamise projekti esimese etapi maksumus on 21 miljonit eurot. Projekti rahastatakse 85% ulatuses Euroopa Ühtekuuluvusfondist ning 15% ulatuses SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammist ja riigieelarvest.

Purtse jõe puhastamise projekt plaanitakse lõpule viia 2022. aasta lõpuks. Põlevkivitööstuse jääkreostusest puhastamise käigus eemaldatakse ja puhastatakse tuhandeid tonne reostunud pinnast. 

Populaarne

Tagasi üles