Võõrliikide sissetung veekogudesse tekitab muret
Avalda arvamust, kas sinu kodukohas on veekogudega kõik korras

Harilik rändkrabi ehk Harrise mudakrabi.

FOTO: URMAS LUIK/PRNPM/EMF

Kuni septembri alguseni ootab Keskkonnaministeerium inimestelt teavet, millised kohaliku tasandi veekogude probleemid vajavad nende arvates lahendust.

Nimelt käivitus oluliste veemajandusprobleemide ülevaate kuus kuud kestev avalik väljapanek. Vastavalt veeseadusele korraldatakse selle aja jooksul ka avalikke arutelusid.

Oodatud on info selle kohta, missugust survet avaldab piirkondlik tegevus veekogudele, aga ka kuidas mõjutavad keskkonnakasutuse piirangud kohalikku tegevust.

Dokumentide eelnõud on leitavad Keskkonnaministeeriumi veebilehel  ning kättesaadavad ka kohalikest Keskkonnaameti kontoritest.

Keskkonnaministeeriumi veeosakonna peaspetsialisti Reet Ulmi sõnul näitab ülevaade, et tähelepanu vajavateks veemajandusprobleemideks on kujunemas võõrliikide sissetung ja toitained hajukoormusest.

„Invasiivsete võõrliikide tõttu on vee-elustik kahjustunud Peipsi järves ja Emajõe alam- ja keskjooksul, kus järjest enam domineerib rändvähk. Rannikuvees levib mudakrabi, kes on arvatavasti siia jõudnud laevade ballastveega,“ lausus Ulm.

Positiivse poole pealt on viimastel aastatel aga oluliselt vähenenud fosforikoormus veekogudele ja kalade liikumiseks on avatud suur hulk paise.

Tänaseks on Euroopa Ühtekuuluvusfondi ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammi toetuste abil tekitatud kalade rändevõimalused ligi sajal paisul. Nendest 22 juhul on pais likvideeritud, 69 paisule on kalade läbipääsu tagamiseks rajatud looduslähedane kalapääs ning 9 paisule on rajatud tehislik kalapääs.

Oluliste veemajandusprobleemidena tuuakse ülevaates esile veekasutuse liigid ja koormused, mis kõige tõenäolisemalt ei võimalda veemajanduskavades püstitatud keskkonnaeesmärkide saavutamist aastaks 2021. Nende hulgas on näiteks veekogude tõkestamine, maaparanduse ja paisudega hüdromorfoloogia muutmine ja põllumajanduslik hajukoormus.

Ülevaates on veemajandusprobleemid jaotatud kolmeks – seal on kokkuvõte praegusest ja varasemast olukorrast ning tulevikku kavandatud tegevustest.

Populaarne

Tagasi üles