Päästjad käivad nädalavahetusel lõkkepatrullis

Lõke.

FOTO: Rasmus Pihelgas

Kevade ja soojade ilmade saabudes on taas päevakorda kerkinud kulupõlengud ning hooletusse jäetud lõkked. Päästjatel on tulnud käia kustutamas juba üle kolmekümne metsa- ja maastikutulekahju.

"Esimesi kulupõlenguid tuli päästjatel käia kustutamas juba eelmisel nädalavahetusel. Ees on ootamas uus nädalavahetus koos sooja ja päikeselise ilmaga ning igati mõistlik on veeta see õues. Küll aga palume inimestel olla väga ettevaatlikud lõkete tegemisel, sest kuiv pinnas ja tugev tuul võivad kaasa tuua tuleõnnetuse," ütles päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juhataja Tagne Tähe.

Tuleval nädalavahetusel võtavad päästemeeskonnad tuleohutuse ka suurema tähelepanu alla ning käivad tegemas lõkkepatrulle.

Eriline tähelepanu pööratakse lõkete tegemisele, et ennetada suuremate kahjude tekkimist ja kasvatada inimeste teadlikkust tuletegemise ohutusnõuete kohta.

Kulupõlengud saavad enamasti alguse inimesest. Nii saamegi rääkida tahtlikust süütamisest, hooletust käitumisest, teadmatusest. Pole harvad juhud, kus kulupõleng algab maha visatud suitsukonist, tikust või põllule visatud klaaspudelist.

Kulupõletamine ja süütamine on keelatud, ohtlik ja karistatav tegevus. Kulupõlengutes on hukkunud inimesi ning tules hävinud kodusid. Lisaks tule leviku ohule metsa või hoonetele, hukkuvad madalas heinas elutsevad pisikesed loomad ja pesitsemist alustanud linnud.

Populaarne

Tagasi üles