Eesti Taimekasvatuse Instituudi direktoriks saab Andre Veskioja

Andre Veskioja.

FOTO: ETKI

Maaeluminister kinnitas Eesti Taimekasvatuse Instituudi (ETKI) direktori ametikohale Andre Veskioja, kelle kandidatuuri kiitis eelnevalt heaks instituudi teadusnõukogu.

„Suur tänu endisele direktorile Mati Koppelile tehtud töö eest. Rõõm on näha, et tema kingadesse astub niivõrd selge visiooni ja märkimisväärse teadmistepagasiga noormees nagu Andre Veskioja. Soovin talle kiiret sisseelamist Eesti Taimekasvatuse Instituudi töösse,“ sõnas maaeluminister Tarmo Tamm.

Maaeluministeeriumi asekantsler ja teadusnõukogu esimees Toomas Kevvai avaldas headmeelt, et uue direktori visioon organisatsiooni arendamisest ja kaasavast juhtimisest leidis kõikide teadusnõukogu liikmete heakskiidu.

"Loodame, et uus direktor panustab instituudi tervikarengusse, rahvusvahelisse koostöösse ning senisest veelgi tihedamasse koostöösse nii põllumajandussektoriga kui ka ülikoolidega,“ ütles Toomas Kevvai.

Tema sõnul on ministeerium astunud samme instituudi teadustöö rahastamise ja tehnilise baasi arendamise suunas. "On oluline, et nende täiendavate võimaluste baasil tõstab direktor instituudi töö tulemuslikkust ning selget tulemustele orienteeritust veelgi. Järgmisest aastast jõustub uus sordiaretuse programm, mis defineerib muuhulgas ETKI suunad selles valdkonnas. Teadusnõukogu tunnustab pikaajalise direktori Mati Koppelipanust instituudi arengusse.“

ETKI koondab endas Eestis ainulaadset taimekasvatusevaldkonna teaduskompetentsi ja teeb selle kättesaadavaks meie põllumajandusettevõtetele.

Andre Veskioja tänas ministrit ja teadusnõukogu nende usalduse eest. „Eesti Taimekasvatuse Instituudil on Eesti põllumajanduse edukuses ja jätkusuutlikkuses kanda oluline roll. ETKI koondab endas Eestis ainulaadset taimekasvatusevaldkonna teaduskompetentsi ja teeb selle kättesaadavaks meie põllumajandusettevõtetele." Sellest tulenevalt on ka ministeerium teinud suuremahulisi investeeringuid ETKI arendamisse ning infrastruktuuri ajakohastamisse.

"Seetõttu on minu jaoks on kõige olulisemad suunad, millega ETKI direktorina alustada, uue infrastruktuuri lõpule viimine ja käivitamine, koostö ötugevdamine Eesti ülikoolide ja ettevõtjatega ning ETKI töötajate varasemast suurem kaasamine ETKI juhtimisel tehtavatesse otsustesse,“ lisas Veskioja.

  • Andre Veskioja senine teadustöö on seotud toidutehnoloogia, innovatsiooni ja tootearendusega, ta on juhtinud mitmeid rahvusvahelisi rakenduslikke teadusprojekte. Ta on kolmteist aastat töötanud BioCC OÜ-s, viimati vanemteadurina. 
  • Andre Veskiojal on põllumajandusteaduse magistrikraad Eesti Maaülikoolist ning omandamisel veterinaaria ja toiduteaduse doktorikraad.
  • Uus direktor alustab tööd 2. mail.

Populaarne

Tagasi üles