Farm In leidis Imavere 8-miljonisele rapsitehasele uue ehitaja

Imavere õlikultuuride tehase rajamine

FOTO: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

Piimatootjate ühistuline ettevõte Farm In Productions on pärast eelmise ehitajaga lepingu lõpetamist leidnud rajatavale õlikultuuride tehasele uue ehitaja ning seega jätkub rapsitehase ehitus. 

Pärast lepingu lõpetamist Wesicoga on Farm In Productions saanud põllumajanduse registrite ja informatsiooni ametilt (PRIA) vajaliku kooskõlastuse uue ehitaja kasutamiseks.

Sellele eelnes põhjalik olukorra kaardistus ehitusobjektil ning ehitushange, mille võitis seni samas ka seadmete tarnija ja paigaldajana tegutsenud RV OÜ, teatas ettevõte pressiteate vahendusel. 

Tööde esimese etapi ehk kuivati ja mahutipargi töödega plaanitakse valmis saada sel kevadel. Ehitusjärgus kuivati ja mahutipargi kõrval on projekti lõppeesmärgiks aga samale krundile õlikultuuride töötlemise tehase rajamine.

Praegu on tehase projekteerimine lõppjärgus ning käivad läbirääkimised seadmete tootjaga lepingute sõlmimiseks. Tehasehoone ehitustöödega on planeeritud alustada kevadel ning esimesed koormad kohalikust toorainest rapsikooki ning -õli peaks väljuma tehasest 2020. aastal.

Ehitustegevusega Imaveres Tööstuse kinnistul alustati detsembris 2017. Kuna tegu on suure projektiga, siis jagati tegevused kahte etappi: esimeses osas kuivati ja mahutite ehitus koos kinnistul asuva infrastruktuuriga ning teiseks õlikultuuride töötlemise tehase ehitus.

Esimese etapi ehitustöödeks sõlmiti lepingud peatöövõtja Wesicoga. Farm In Productionsi jaoks oli seejuures esmatähtis, et omanikel ning teistel põllumeestel oleks võimalik 2018. aasta saaki kuivatada. Möödunud aasta juulis selgus aga, et ehitusettevõttel on raskusi ehitusgraafikust kinnipidamisega ning tööd viibisid. 

Seetõttu otsustas Farm In Productions ka ehituslepingu lõpetada. Praegu on Wesico ja Farm In Productions vahel käimas kohtuvaidlused ühelt poolt väidetavalt tehtud töö eest tasu saamiseks ning teiselt poolt enammakstud summade tagasinõudmiseks ja leppetrahvi maksmiseks.

Farm In Productions OÜ on Eesti põllumeestele kuuluv ettevõte, mille eesmärgiks on rajada Imaverre õlikultuuride töötlemise tehas koos kuivati ning mahutipargiga. Projekti kogueelarve on 8 miljonit eurot. Detsembris 2016 esitati PRIA-le investeeringutoetuse taotlus, mis 2017. aasta mais ka rahuldati.

  • Uue tehase näol on tegu Eesti piimatootjate ühisprojektiga, kuhu asutajaliikmetena panustavad investeeringutega Eestimaa Piimatootjate Ühistu, piimandusühistu E-Piim, Saaremaa Piimaühistu, Rakvere Piimaühistu ja Metsaküla Piim AS. Tööstuse projekti on osakapitali investeerinud lisaks veel 11 põllumajandustootjat.
  • Uues tehases hakatakse tootma rapsiseemnest rapsikooki ja rapsitoorõli. Aastas suudab tehas töödelda 42 000 tonni rapsiseemet. Valitud pressimistehnoloogiaga on võimalik töödelda ka teisi Eestis kasvatatavaid õlikultuure nagu lina, kanep ja sojauba. Projektiga liitunud põllumeeste huviks on Eestimaise tooraine töötlemine rapsikoogiks ja rapsiõliks, kuid erilist tähelepanu pööratakse kvaliteetse rapsikoogi tootmisele loomasöödaks.

Populaarne

Tagasi üles